Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : конспект лекцій / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 128 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи автоматичного керування технічних об'єктів". Конспект лекцій складається із 11 лекцій. Кожна лекція закінчується контрольними питаннями та завданнями, які служать для самоперевірки і самостійної роботи студентів.

Основи автоматичного керування технічними об'єктами


Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : практикум / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 53 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи автоматичного керування технічних об'єктів". Містить методичні вказівки для проведення практичних занять. Може бути використано для самостійної роботи студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ


Янишин, О. К. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання сам. роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми курсу "Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ" і навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов" на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ


Янишин, О. К. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ : конспект лекцій / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 95 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу "Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ" і навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов" на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання сам. роботи / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми курсу "Педагогіка" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 111 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу "Педагогіка" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Видобування нафти і газу


Видобування нафти і газу : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, С. О. Овецький, Я. М. Фем'як, В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 180 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Видобування нафти і газу" для студентів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" за освітнім рівнем "бакалавр". Призначений для самостійної роботи студентів очної і заочно-дистанційної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни.

Грошова оцінка землі і нерухомості


Перович, Л. Л. Грошова оцінка землі і нерухомості : конспект лекцій / Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 141 с.

В конспекті лекцій подані теоретичні відомості з порядку проведення грошової оцінки землі та нерухомості в Україні, визначено умови та механізми її проведення . Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Економічні основи ресурсозбереження


Кравчук, Р. С. Економічні основи ресурсозбереження : методичні вказівки для сам. роботи / Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 81 с.

У методичних вказівках для самостійної роботи з даної дисципліни наведено основні чинники та напрями ресурсозбереження. Значна увага приділена оцінці соціоеколого-економічній ефективності ресурсозберігаючих заходів і аспектам формування еколого-економічного механізму управління.

Магістерська робота


Магістерська робота : методичні вказівки / Богославець В. В., Білецький Я. С., Ковбасюк І. М., Марцинків О. Б., Фем'як Я. М., Юрич А. Р., укл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 60 с.

Методичні вказівки складено згідно робочим планом для студентів, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальності 184 - "Гірництво". Методичні вказівки містять концептуальні рекомендації та вимоги щодо виконання магістерської роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved