Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Основи технології в сфері захисту довкілля


Полутренко, М. С. Основи технології в сфері захисту довкілля : конспект лекцій / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 257 с.

Конспект лекцій написаний у відповідності до робочої програми із навчальної дисципліни "Основи технології с сфері захисту довкілля", розробленої для підготовки докторів філософії зі спеціальності 183 - "Технології захисту навколишнього середовища". В конспекті лекцій розглядаються основи технологічних процесів для підвищення рівня екологічної безпеки.

Магістерська робота


Приходько, М. М. Магістерська робота : методичні вказівки / М. М. Приходько, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с. -

Методичні вказівки стосуються питань, пов'язаних з виконанням магістерської роботи та включають рекомендовану тематику робіт, їх зміст та структуру, порядок видачі та затвердження завдання, оформлення, захист, а також вимоги щодо оформлення. Методичні вказівки призначені для виконання магістерських робіт студентами очної та заочної форм навчання ОКР "магістр" спеціальності 193 - "Геодезія та землеустрій" за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр"

Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад


Каламбет, Я. І. Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад : методичні вказівки до сам. робіт / Я. І. Каламбет. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 50 с.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад" призначені для студентів IV-го року навчання (бакалаврат) спеціальності 035 - "Філологія".

Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад


Каламбет, Я. І. Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад : методичні вказівки до проведення практичних занять / Я. І. Каламбет. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 163 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад" призначені для студентів IV-го року навчання (бакалаврат) спеціальності 035 - "Філологія".

Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)


Каламбет, Я. І. Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні вказівки до сам. робіт / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 54 с.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)" призначені для студентів I-го та ІІ-го років навчання в магістратурі, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія".

Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)


Каламбет, Я. І. Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні вказівки до проведення практичних занять / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 70 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)" призначені для студентів I-го та ІІ-го років навчання в магістратурі, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія".

Магістерська робота : вимоги до змісту й оформлення


Когут, О. В. Магістерська робота : вимоги до змісту й оформлення : методичні вказівки / О. В. Когут, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 252 с.

Методичні вказівки містять вимоги щодо структури, змісту й оформлення магістерських робіт, окреслюють основні положенн наукової роботи студента, поради процедурного характеру щодо захисту робіт. Призначені для студентів спеціальності - 035 "Філологія", які навчаються за освітньою програмою "Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мови".

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні


Штогрин, М. В. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні : план семінарських занять / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 188 с.

План семінарських занять з дисципліни "Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні" призначений для слухачів магістратури, які навчаються за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Мета - формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів використання ділової англійської мови у процесі управлінської діяльності.

Загальна фізика


Пустогов, В. І. Загальна фізика : зб. задач для самостійного вивчення і виконання контрольних робіт. Ч. 2 / В. І. Пустогов, В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 84 с.

Збірник задач складено згідно з програмою курсу загальної фізики для всіх технічних спеціальностей і призначено для самостійної роботи при вивченні і виконанні контрольних робіт із загальної фізики студентами стаціонарної і заочної форм навчання. Збірник задач і теоретичних питань з загальної фізики складається з двох частин. Перша частина охоплює розділи: механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика. Друга частина охоплює розділи: електрика, магнетизм, коливання і хвилі, оптика, фізика твердого тіла, атомна і ядерна фізика

Загальна фізика


Пустогов, В. І. Загальна фізика : зб. задач. Ч. 1 / В. І. Пустогов, В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 104 с.

Збірник задач складено згідно з програмою курсу загальної фізики для всіх технічних спеціальностей і призначено для самостійної роботи при вивченні і виконанні контрольних робіт із загальної фізики студентами стаціонарної і заочної форм навчання. Збірник задач і теоретичних питань з загальної фізики складається з двох частин. Перша частина охоплює розділи: механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика. Друга частина охоплює розділи: електрика, магнетизм, коливання і хвилі, оптика, фізика твердого тіла, атомна і ядерна фізика.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved