Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Математичне моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів


Мельниченко, Ю. Г. Математичне моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів : лабораторний практикум / Ю. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Насосні та компресорні станції". Містить основні основні теоретичні положення, методичні рекомендації щодо порядку виконання, оформлення і захисту практичних робіт. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Спорудження та ремонт трубопроводів і сховищ


Запухляк, В. Б. Спорудження та ремонт трубопроводів і сховищ : практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 46 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.

Спорудження магістральних трубопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : практикум / Я. В. Дорошенко, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 46 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів. Може бути використаний студентами усіх форм навчання спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища" при підготовці і виконанні практичних робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також при написанні курсових і дипломних проектів.

Протикорозійний захист трубопроводів


Чернова, О. Т. Протикорозійний захист трубопроводів : курсове проектування / О. Т. Чернова, Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 62 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги до оформлення та захист курсових проектів. Може бути використано студентами всіх форм навчання, і викладачами, які є керівниками курсового проекту.

Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій


Мельниченко, Ю. Г. Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій : конспект лекцій / Ю. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 119 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій". Містить регламентні вимоги до проведення обслуговування та ремонту технологічного та допоміжного обладнання насосних та компресорних станцій магістральних газонафтопроводів. Розглянуто основи оцінки технічного стану, проаналізовано сучасні методи та технології ремонту, реконструкції та модернізації технологічного обладнання станцій.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : методичні вказівки / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 15 с.

У методичних вказівках наведено мету, завдання, зміст дисципліни "Біологія", описано теми курсових робіт, контрольні роботи для студентів і навчально-методичне забезпечення дисципліни. Розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : методичні вказівки / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 17 с.

У методичних вказівках наведено мету, завдання, зміст дисципліни «Біологія», описано теми курсових робіт, контрольні роботи для студентів і навчально-методичне забезпечення дисципліни. Розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану для студентів спеціальності 101 «Екологія» ступеня вищої освіти – бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : конспект лекцій (для студентів спец. "Екологія") / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 71 с.

У конспекті лекцій структуровано подана інформація про особливості організації та життєдіяльності біологічних систем різних рівнів організації: від молекулярного до біосферного. Розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану для студентів спеціальності 101 «Екологія» ступеня вищої освіти – бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : конспект лекцій (для студентів спец. "Технології захисту навколишнього середовища") / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 71 с.

У конспекті лекцій структуровано подана інформація про особливості організації та життєдіяльності біологічних систем різних рівнів організації: від молекулярного до біосферного. Розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Комп'ютерні мережі


Заячук, Я. І. Комп'ютерні мережі : методичні вказівки для сам. роботи / Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки - 123 "Комп'ютерна інженерія". Методичні вказівки можуть бути використані студентами, які навчаються на очній та заочній формах навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved