Ви є тут

Глосарій

Introduction to specialty


Melnyk, V. M. Introduction to specialty = Вступ до фаху : laboratory workshop=лабораторний практикум / V. M. Melnyk, M. M. Hnyp. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 66 p.

Методичні вказівки "Німецька мова" (Практична та самостійна робота) призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і охоплюють тематику напрямків підготовки: 6.020303 "Філологія", 6.040106 "туризм", "документознавство".

International Tourism in Sustainable Development


Arkhypova, L. International Tourism in Sustainable Development : methodical instructions for independent work / L. Arkhypova. - Ivanj-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. - 45 p.

Методичні вказівки висвітлюють теоретичні питання внеску міжнародного туризму в сталий розвиток, дослідження важливості розвитку туристичної індустрії та її впливу на світову економіку англійською мовою. Призначені для самостійної роботи магістрів, що навчаються за освітньо-професійною програмою з «Туризму» за спеціальністю 242 „Туризм” для поглибленого опанування дисциплінами «Міжнародний туризм», «Наукова іноземна мова діяльності». Для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Information Challenges


Малик, Г. Д. Information Challenges : навч. посіб. / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 248 с.

Акцентовано важливі положення інформаційної діяльності, авторського права, цензури та свободи слова, засобів масової інформації та ін. Призначені для студентів спеціальностей 7.02030304 “Переклад” та 7.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень


Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень : метод. вказівки для виконання курс. роботи / М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Чисельні методи


Чисельні методи : конспект лекцій / А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, А. О. Куриляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 130 с.

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва


Проектування технологічних процесів зварювального виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Очисні споруди


Очисні споруди : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Люта, В. П. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 252 с.

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Буріння нафтових і газових свердловин


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Буріння нафтових і газових свердловин" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.

Методика гідрогеологічних досліджень : практикум


Методика гідрогеологічних досліджень : практикум / В. Р. Хомин, Н. Є. Трубенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Газонафтопроводи та газонафтосховища"


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Газонафтопроводи та газонафтосховища" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с. -

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу"


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.

Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій


Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій / В. Р. Хомин, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 127 с.

Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій


Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved