Ви є тут

Глосарій

Introduction to specialty


Melnyk, V. M. Introduction to specialty = Вступ до фаху : laboratory workshop=лабораторний практикум / V. M. Melnyk, M. M. Hnyp. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 66 p.

Методичні вказівки "Німецька мова" (Практична та самостійна робота) призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і охоплюють тематику напрямків підготовки: 6.020303 "Філологія", 6.040106 "туризм", "документознавство".

International Tourism in Sustainable Development


Arkhypova, L. International Tourism in Sustainable Development : methodical instructions for independent work / L. Arkhypova. - Ivanj-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. - 45 p.

Методичні вказівки висвітлюють теоретичні питання внеску міжнародного туризму в сталий розвиток, дослідження важливості розвитку туристичної індустрії та її впливу на світову економіку англійською мовою. Призначені для самостійної роботи магістрів, що навчаються за освітньо-професійною програмою з «Туризму» за спеціальністю 242 „Туризм” для поглибленого опанування дисциплінами «Міжнародний туризм», «Наукова іноземна мова діяльності». Для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Information Challenges


Малик, Г. Д. Information Challenges : навч. посіб. / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 248 с.

Акцентовано важливі положення інформаційної діяльності, авторського права, цензури та свободи слова, засобів масової інформації та ін. Призначені для студентів спеціальностей 7.02030304 “Переклад” та 7.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Фінансовий менеджмент


Фінансовий менеджмент : конспект лекцій / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 65 с.

Реінжиніринг


Реінжиніринг : метод. вказівки для виконання практ. зан. / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 33 с.

Стратегічне управління


Стратегічне управління : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 с.

Бізнес-аналітика та моделювання


Бізнес-аналітика та моделювання : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 27 с.

Навчально-ознайомча практика


Навчально-ознайомча практика : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методологія наукових досліджень


Методологія наукових досліджень : практикум / Я. С. Білецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.

Внутрішньогосподарський контроль


Внутрішньогосподарський контроль : метод. вказівки для самост. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.

Внутрішньогосподарський контроль


Внутрішньогосподарський контроль : конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 160 с.

Внутрішньогосподарський контроль


Внутрішньогосподарський контроль : практикум / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.

Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін


Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін : конспект лекцій / В. К. Орлова, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 77 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved