Ви є тут

Глосарій

(49) - A (4) - B (2) - C (7) - D (2) - E (16) - F (3) - G (9) - H (5) - I (3) - J (1) - L (3) - M (5) - O (4) - P (7) - S (3) - T (9) - W (2) - І (285) - А (222) - Б (110) - В (200) - Г (276) - Д (106) - Е (332) - Ж (1) - З (179) - И (1) - К (244) - Л (73) - М (559) - Н (258) - О (757) - П (484) - Р (142) - С (358) - Т (467)

Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін


Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. К. Орлова, І. М. Гринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.

Переддипломна практика


Переддипломна практика : метод. вказівки / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 с.

Системи передавання даних


Системи передавання даних : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Урбоекологія"


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Урбоекологія" / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.

Екологія людини


Екологія людини : конспект лекцій / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 148 с.

Вступ до фаху


Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.

Національна економіка України в умовах європейської інтеграції


Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 32 с.

Управління регіональним розвитком


Управління регіональним розвитком : метод. вказівки для самост. роботи / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 58 с.

Корпоративні фінанси


Корпоративні фінанси : метод. вказівки для вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька, Л. М. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 67 с.

Основи гідрогеології та інженерної геології


Основи гідрогеології та інженерної геології : лаб. практикум / Н. В. Дубей, І. В. Мислюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 41 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved