Ви є тут

Глосарій

(49) - A (4) - B (2) - C (7) - D (2) - E (16) - F (3) - G (9) - H (5) - I (3) - J (1) - L (3) - M (5) - O (4) - P (7) - S (3) - T (9) - W (2) - І (285) - А (222) - Б (110) - В (200) - Г (276) - Д (106) - Е (332) - Ж (1) - З (179) - И (1) - К (244) - Л (73) - М (559) - Н (258) - О (757) - П (484) - Р (142) - С (358) - Т (467)

Маркетинг у туризмі


Маркетинг у туризмі : метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навчання / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Фінансовий облік 1


Фінансовий облік 1 : метод. рек. для самост. вивчення дисципліни / Т. В. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

Конспект лекцій з вищої математики.


Конспект лекцій з вищої математики. 1-ий курс (для студентів спеціальностей КІ, ІП, ТР, ІСТ). Ч. 1 : Лінійна алгебра. Вектори. Основи аналітичної геометрії / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 139 с

Статистична обробка геологічної інформації


Статистична обробка геологічної інформації : метод. вказівки / М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.

Новітні конструкційні матеріали


Новітні конструкційні матеріали : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Автоматизація зварювальних процесів

Автоматизація зварювальних процесів : конспект лекцій / М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 118 с

Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій


Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : курсове проектування / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Механіка руйнування зварних конструкцій


Механіка руйнування зварних конструкцій : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 48 с.

Контроль якості зварювання


Контроль якості зварювання : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 55 с.

Системний аналіз інформаційних процесів


Системний аналіз інформаційних процесів : конспект лекцій / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 134 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved