Ви є тут

Глосарій

(49) - A (4) - B (2) - C (7) - D (2) - E (16) - F (3) - G (9) - H (5) - I (3) - J (1) - L (3) - M (5) - O (4) - P (7) - S (3) - T (9) - W (2) - І (285) - А (222) - Б (110) - В (200) - Г (276) - Д (106) - Е (332) - Ж (1) - З (179) - И (1) - К (244) - Л (73) - М (559) - Н (258) - О (757) - П (484) - Р (142) - С (358) - Т (467)

Комп'ютерні мережі


Комп'ютерні мережі : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 186 с.

Основи програмування систем управління


Основи програмування систем управління : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 12 с.

Мікроконтролери


Мікроконтролери : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с

Цифрова техніка та мікропроцесори


Цифрова техніка та мікропроцесори : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 13 с.

Бази даних


Бази даних : самост. робота / А. О. Левицький, С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Бази даних


Бази даних : лаб. практикум / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 39 с.

Об'єктно-орієнтоване програмування


Об'єктно-орієнтоване програмування : методичні вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни для студ. напрямку 126 "Інформаційні системи та технології" / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Основи схемотехніки


Основи схемотехніки : практикум / І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 69 с.

Електронні компоненти телекомунікаційних систем


Електронні компоненти телекомунікаційних систем : лабораторний практикум / О. М. Еліяшів, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Архітектура комп'ютера


Архітектура комп'ютера : метод.вказівки до самост. роботи студентів з дисципліни для денної форми навчання спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved