Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (2) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (4) - S (3) - T (6) - W (2) - І (259) - А (212) - Б (98) - В (186) - Г (261) - Д (102) - Е (281) - Ж (1) - З (163) - К (222) - Л (61) - М (493) - Н (232) - О (696) - П (430) - Р (127) - С (321) - Т (421) - У (123) - Ф (132)

Технічна діагностика енергетичного обладнання


Доценко, Є. Р. Технічна діагностика енергетичного обладнання : лабораторний практикум / Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 127 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Технічна діагностика енергетичного обладнання". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Технічна діагностика енергетичного обладнання


Доценко, Є. Р. Технічна діагностика енергетичного обладнання : методичні вказівки для контр. робіт / Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Технічна діагностика енергетичного обладнання". Розроблений відповідно до робочих програм навчальних дисциплін, чинного навчального плану підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 131- "Прикладна механіка", спеціалізація "Технічна діагностика машин та конструкцій".

Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного діагностування


Карпаш, О. М. Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного діагностування : методичні вказівки для сам. та інд. роботи / О. М. Карпаш, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Можуть бути використані студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного діагностування


Карпаш, О. М. Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного діагностування : практикум / О. М. Карпаш, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 123 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного діагностування". Розроблений відповідно до чинного навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.

Науково-дослідна практика


Карпаш, О. М. Науково-дослідна практика : методичні вказівки / О. М. Карпаш, В. С. Цих. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст науково-дослідної практики, інформацію щодо вибору баз практики, рекомендації щодо організації проведення практики, форм і методів її контролю, збору матеріалів для виконання магістерських робіт та індивідуального завдання, вимоги до звітності та підведення підсумків практики. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і для студентів очної форми навчання.

Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій


Ващишак, І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : методичні вказівки для сам. та інд. роботи / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 29 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Можуть бути використані студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій


Ващишак, І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : лабораторний практикум / І. Р. Ващишак, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 138 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 131- "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій


Ващишак, І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : курсовий проект: методичні вказівки / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів спеціальності "Прикладна механіка" з метою надання допомоги студентам при виконанні курсових проектів з дисципліни "Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій". У вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення курсового проекту.

Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій


Ващишак, І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : методичні вказівки для контрольних робіт / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 29 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Методи і засоби контролю обладнання і конструкцій". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 131- "Прикладна механіка" спеціалізація "Технічна діагностика обладнання та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.

Магістерська робота


Райтер, П. М. Магістерська робота : методичні вказівки / П. М. Райтер, В. Д. Миндюк, О. М. Григоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальних планів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр і призначені для виконання магістерської роботи студентів всіх форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved