Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (217) - А (184) - Б (81) - В (153) - Г (215) - Д (94) - Е (229) - Ж (1) - З (136) - К (184) - Л (52) - М (400) - Н (197) - О (591) - П (342) - Р (110) - С (260) - Т (351) - У (93) - Ф (111) - Х (14) - Ц (18)

Навчальний посібник з англійської мови "Вивчаємо аудит"


Хрустальова, Я. К. Навчальний посібник з англійської мови "Вивчаємо аудит". / Я. К. Хрустальова, І. С. Тимофеєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 80 с.

Посібник розраховано для студентів старших курсів економічного факультету за спеціальністю “Облік і аудит”. Він складається з 5 розділів професійно-спрямованих текстів та з граматичного мінімуму. Мета посібника – забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою. Система текстів забезпечує ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової роботи з англомовною економічною літературою.

Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи


Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, І. М. Клюфінська, Л. О. Книш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 252 с.

Для роботи над спеціальною літературою читачам пропонується українсько-французько-англійський (понад 15 тисяч слів) словник геологічних, геофізичних і нафтогазопромислових термінів, у якому французьку та англійську лексику подано за напрямами: загальна і нафтова геологія, польова і нафтогазопромислова геофізика, буріння розвідувальних і нафтогазовидобувних свердловин, розробка родовищ нафти і газу та нафтове обладнання. Цей словник рекомендовано для студентів геологічних, геофізичних та нафтогазопромислових спеціальностей.

Рольова гра на заняттях з англійської мови


Тимофєєва, І. С. Рольова гра на заняттях з англійської мови : навч. посіб. / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 115 с.

Навчальний посібник складається з трьох розділів. Перший розділ містить теоретичне ознайомлення з поняттям рольової гри, рекомендації викладачам щодо підготовки до занять з використанням даного матеріалу та три уроки-моделі, розроблені з урахуванням часових обмежень. Другий розділ складається з 91 ситуації для рольових ігор, які можуть не тільки використовуватися викладачами-ентузіастами, а також і надихати їх на створення власних ситуацій, стосовно теми заняття. Третій розділ містить 102 різноманітних види діяльності, що можуть бути використані на заняттях з англійської мови.

Англійська мова


Тимофєєва, І. С. Англійська мова : навч. посіб. / І. С. Тимофєєва, Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 94 с.

Навчальний посібник комунікативно і багатоаспектно спрямований. Кожний розділ містить основний текст (або декілька текстів), лексику, граматичні та лексико-граматичні вправи. Також є розділи, які містять вправи на обговорення ситуацій, діалоги та вправи з моделюванням нових діалогів. Додаткові тексти розраховані на самостійне опрацювання студентами.

Іноземна мова


Соломчак, Т. В. Іноземна мова : метод. вказівки / Т. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 50 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни «Іноземна мова» (англійська). Методичні вказівки складаються з двох розділів. Перший розділ включає тексти з серією комунікативних та граматичних вправ, які сприяють розвитку та вдосконаленню навичок усного та письмового мовлення у вивченні англійської мови. До другого розділу входять тексти, що дозволяють перевірити глибину і якість засвоєного матеріалу.

Англійська мова для геофізиків


Соломчак, Н. Ф. Англійська мова для геофізиків : практикум з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, О. В. Шевченко, О. М. Карпенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 103 с.

Практикум призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Геофізика". Практикум складається з 10 розділів, що містять тексти фахового спрямування, термінологічний словник до них та вправи. Завдання та тести для самоконтролю охоплюють весь матеріал практикуму. У додатках подано таблиці символів, що використовуються у геофізичних дослідженнях свердловин та у нафтогазовій петрофізиці.

English for Oil and Gas Engineers


Соломчак, Н. Ф. English for Oil and Gas Engineers : навч. посіб. / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 213 с.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів напряму підготовки -"Нафтогазова справа". 6 частин навчального посібника містять тексти фахового спрямування, вправи до них та тестові завдання. Навчальний посібник має предметний покажчик та докладний термінологічний словник до кожної частини.

A beginner's course in english for oil and gas drilling


Соломчак, Н. Ф. A beginner's course in english for oil and gas drilling : навч. посіб. з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 207 c.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів першого курсу напрямів підготовки "Системна інженерія", "Програмна інженерія" і "Комп'ютерна інженерія".

Англійська мова


Соломчак, Н. Ф. Англійська мова : метод. вказівки / Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 59 с. -

Методичні вказівки є частиною комплексу посібників з англійської мови як другої іноземної, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню професійно спрямованих тем, передбачених навчальною програмою. Методичні вказівки призначені для студентів 2 курсу очної, заочної та дистанційної форм навчання для розвитку і вдосконалення навичок професійно спрямованого спілкування англійською.

Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності


Сахневич, І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності : метод. вказівки / І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 127 с.

Практикум призначений для студентів I-IV курсів технічних спеціальностей і підпорядкований завданням самостійного оволодіння навичками медіакомпетентності в процесі роботи над найпоширенішими серед молоді навчальними медіазасобами: друкованими та Інтернет-газетами і журналами; Інтернет-сайтами; новинами як основою інформаційних повідомлень; художніми та документальними фільмами. Практикум може використовуватися викладачами і учнями ліцеїв та гімназій технічного спрямування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved