Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (4) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (215) - А (182) - Б (81) - В (151) - Г (212) - Д (94) - Е (225) - Ж (1) - З (134) - К (184) - Л (52) - М (395) - Н (197) - О (584) - П (333) - Р (109) - С (259) - Т (346) - У (92) - Ф (111) - Х (14) - Ц (18)

Enjoying Literature


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Посібник складається з невеликих за обсягом творів англійської та американської художньої літератури та уривків з них, що створюють смислово завершений твір. Для студентів спеціальностей “Англійська мова”, “Переклад (англійська мова)” та “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність"


Малик, Г. Д. Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність" / Г. Д. Малик, Л. Т. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 72 с.

Методичні вказівки складені на основі адаптованого художнього тексту Агати Крісті „Відповідь знає Еванс”.Методичні рекомендації мають на меті розвиток навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів другого курсу спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Посібник з англійської мови


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови = A Food & Shopping Tour. Ч.5 / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 162 с.

EFL TOPICS & BEYOND" is a textbook series that focuses on developing cross-cultural literacy through theme-based content instruction for EFL. It has been designed to meet the need for reading and information that allow Ukrainian students entry into the dialogue of the culture of English-speaking countries, mainly the U.S.A. and UK. The series includes readings covering broad-based topics presupposed by the Ukrainian national curriculum for EFL minors. The series consists of ten books, and each book is devoted to a common theme.

Посібник з англійської мови.


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови. = Let's Get Acquainted. Ч. 1 / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 193 с.

Перша частина комплексу навчальних посібників серії "EFL Topics & Beyond" призначенa для збагачення лексичного запасу, розвитку навичок аналітичного читання та вдосконалення навичок спілкування за розмовними темами “Biography", "Family Life”, “Character and Appearance”, “Friends and Acquaintances”, “Cross-Cultural Stereotypes and Diversity”, "Gender Stereotypes". Посібник рекомендований для студентів рівнів Intermediate-mid/ -high, проте частина матеріалу може бути використана для рівня Upper Intermediate.

Документознавство та інформаційна діяльність


Малик, Г. Д. Документознавство та інформаційна діяльність : метод. вказ. з навч.- переклад. практики / Г. Д. Малик, Т. О. Літовка, Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 33 с.

Методичні рекомендації з навчальної перекладацької практики для студентів спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" розроблена на основі типових програм з англійської/німецької мови для неспеціальних та спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність".

Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL

Лазарук, Г. І. Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL / Г. І. Лазарук, Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 109 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному засвоєнню матеріалу, передбаченого навчальною програмою. Навчальний посібник призначений для студентів ІI - ІІІ курсів очної, заочної та екстернатної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на матеріалі за фахом.

Навчальний посібник з англійської мови "Основи функціонального менеджменту"

Лазарук, Г. І. Навчальний посібник з англійської мови "Основи функціонального менеджменту" / Г. І. Лазарук, О. Ф. Сузік. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 98 с.

Даний посібник призначений для студентів 3-4 курсів економічних спеціальностей стаціонарної форми навчання. Основна мета даного посібника - забезпечити розвиток навичок і вмінь роботи з фаховою літературою за темами, які передбачені програмою з англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Англійська мова

Лабурець, Т. О. Англійська мова : практикум для самостійної та індивідуальної роботи / Т. О. Лабурець, Г. І. Лазарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 112 с.

Даний практикум розроблений на основі робочих програм для усіх напрямів підготовки. Практикум складається з п’яти розділів. Мета практикуму – забезпечити розвиток усної та письмової комунікації на основі різноманітного текстового матеріалу. Система, обсяг та характер поданих у збірнику вправ є достатнім для тренування та закріплення навичок вжитку граматичних та лексичних форм. Вправи на переклад дозволять визначити та закріпити рівень володіння англійською мовою, адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання. Деякі завдання подаються з ключами.

Англійська мова

Лабурець, Т. О. Англійська мова : метод. вказівки / Т. О. Лабурець, Г. І. Лазарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 81 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми для студентів I-II курсів напряму підготовки 6.030504“Економіка та підприємництво”. Методичні вказівки включають п’ять серій різноманітних вправ, які відображають певний аспект у вивченні англійської мови і дозоляють перевірити глибину і якість засвоєного матеріалу.

Навчальний посібник з англійської мови. Gateway to the USA

Лабурець, Т. О. Навчальний посібник з англійської мови. Gateway to the USA. / Т. О. Лабурець, Г. І. Лазарук, Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 146 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Навчальний посібник призначений для студентів І - ІІІ курсів очної, заочної та дистанційної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на краєзнавчому матеріалі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved