Ви є тут

Глосарій

(49) - A (4) - B (2) - C (7) - D (2) - E (16) - F (3) - G (9) - H (5) - I (3) - J (1) - L (3) - M (5) - O (4) - P (7) - S (3) - T (9) - W (2) - І (285) - А (222) - Б (110) - В (200) - Г (276) - Д (106) - Е (332) - Ж (1) - З (179) - И (1) - К (244) - Л (73) - М (559) - Н (258) - О (757) - П (484) - Р (142) - С (358) - Т (467)

Проектування металевих конструкцій


Проектування металевих конструкцій : метод. вказівки для самост. роботи / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 29 с.

Екологічне інспектування

Екологічне інспектування : методичні рекомендації / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Економіка підприємства


Економіка підприємства : метод. вказівки для виконання розрах. робіт / Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 47 с.

Стратегічне управління людським розвитком


Стратегічне управління людським розвитком : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.

Консолідована фінансова звітність


Консолідована фінансова звітність : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 74 с.

Методи та засоби випробувань та атестації


Методи та засоби випробувань та атестації : конспект лекцій / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 66 с.

Топографія та інженерна геодезія


Топографія та інженерна геодезія : підручник / П. І. Баран, М. П. Марущак. - К. : Знання України, 2015. - 463 с.

Поведінка споживача


Поведінка споживача : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Поведінка споживача


Поведінка споживача : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Determination of the stress state of the downhole jet pump housing


Determination of the stress state of the downhole jet pump housing : practicum / D. A. Panevnyk, A. V. Panevnyk. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 10 с. - Визначення напруженого стану корпуса свердловинного струминного насоса: практикум.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved