Ви є тут

Глосарій

(135) - A (4) - B (2) - C (7) - D (3) - E (17) - F (3) - G (9) - H (5) - I (4) - J (1) - L (3) - M (5) - O (6) - P (8) - S (3) - T (9) - W (2) - І (294) - А (240) - Б (125) - В (206) - Г (286) - Д (117) - Е (363) - Ж (1) - З (195) - И (1) - К (263) - Л (81) - М (610) - Н (267) - О (791) - П (504) - Р (150) - С (383) - Т (489)

Екосистемологія

Екосистемологія : метод. вказівки / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Екологія людини

Екологія людини : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Екологічне картування

Екологічне картування : метод. рек. / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Екологічне картування

Екологічне картування : лаб. практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 71 с.

Екологічне картування

Екологічне картування : курс. робота / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об'єктів

Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об'єктів : метод. рек. теорет. курсу, самост. та індивід. роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 13 с.

Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об'єктів

Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об'єктів : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 99 с.

Екологічна безпека

Екологічна безпека : практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Геохімія навколишнього середовища

Геохімія навколишнього середовища : метод. вказівки з теорет. курсу, самост. та індивід. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 28 с.

Виробнича практика

Виробнича практика : метод. рек. / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с. .

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved