Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (199) - Б (89) - В (172) - Г (237) - Д (98) - Е (249) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (57) - М (439) - Н (221) - О (645) - П (395) - Р (120) - С (292) - Т (395) - У (107) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом


Люта, Н. В. Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом : практикум / Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

У практикумі подано теоретичні основи трубопровідного транспорту високов’язких нафт з підігрівом по магістральних нафтопроводах. Практикум містить послідовність гідравлічного розрахунку технологічних параметрів перекачування високов’язких нафт з попереднім підігрівом, що передбачає використання обчислювальної техніки, і приклад проведення такого розрахунку.

Підземна гідрогазодинаміка


Бойко, В. С. Підземна гідрогазодинаміка : метод.вказівки / В. С. Бойко, Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 14 с.

В методичних вказівках приведені мета і завдання курсу, теми і зміст лекційних і практичних занять, список рекомендованої літератури, умови трьох контрольних завдань та варіанти до них. Приведені також список програм комп’ютерного класу кафедри з даної дисципліни та система оцінювання знань студентів. Методичні вказівки виконані згідно існуючих вимог та стандартів і поповнять навчально-методичну літературу для кращого засвоєння теоретичного матеріалу при вивченні студентами курсу „Підземна гідрогазодинаміка”.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Клібанець, С. В. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах. : конспект лекцій / С. В. Клібанець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 58 с.

В даному конспекті викладено теоретичні відомості по темах дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах” згідно програми курсу. Розгляд кожної теми завершується переліком контрольних запитань до даної теми. Вказано основні літературні джерела, які допоможуть грунтовному вивченню викладеного матеріалу.

Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання : практикум / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 40 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання”. Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів “Обладнання нафтових і газових промислів” (спеціалізація „Експлуатація нафтогазопромислового обладнання”). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів


Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 282 с.

У книзі розглянуті теоретичні основи технології послідовного перекачування нафтопродуктів у нафтопродуктопроводах. Наведені методи розрахунку та оптимізації параметрів послідовного перекачування нафтопродуктів прямим контактуванням і з рідинними роздільниками у розгалужених трубопровідних системах.

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Гідроаеромеханіка в бурінні"


Мислюк, М. А. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Гідроаеромеханіка в бурінні" / М. А. Мислюк, І. М. Ковбасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 24 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми дисципліни вільного вибору «Гідроаеромеханіка в бурінні» для спеціальності «Буріння» і призначені для самостійної роботи студентів при вивченні курсу.

Фізичні властивості гірських порід


Ткаченко, Ю. Ф. Фізичні властивості гірських порід : лабораторний практикум / Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 71 с.

Лабораторний практикум з курсу "Фізичні властивості гірських порід" містить загальні відомості про фізичні властивості гірських порід, методику і техніку проведення лабораторних робіт, способи обробки даних вимірювань. Практикум призначений для студентів всіх форм навчання за напрямком підготовки 0707 "Геологія" спеціальності "Геофізика".

Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів


Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, В. Я. Малик, В. Т. Болонний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 436 с.

Навчальний посібник містить теоретичні основи та інженерні методи технологічного проектування та експлуатації складових елементів систем газопостачання населених пунктів – газових мереж, газорегуляторних пунктів та газорозподільних станцій.

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Федорович, Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси : метод. вказівки до самостійної роботи / Я. Т. Федорович ; Каф. нафтогазового обладнання. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 22 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Нафтогазопромислові машини і комплекси” і розроблені згідно навчального плану підготовки спеціалістів за напрямком 6.0902 “Інженерна механіка” професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів”. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані для студентів денної і заочної форм навчання.

Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів : лабораторний практикум / Т. І. Калин, О. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 74 с.

Лабораторний практикум складений у відповідності з програмою курсу "Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів", затвердженою методичним об'єднанням спеціальності. В практикумі приведені короткі теоретичні положення, порядок проведення і оформлення робіт, а також конкретні питання для самоконтролю і рекомендована література.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved