Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (199) - Б (89) - В (172) - Г (237) - Д (98) - Е (249) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (57) - М (439) - Н (221) - О (645) - П (395) - Р (120) - С (292) - Т (395) - У (107) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка"


Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка" / Попадюк Р.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 11 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни “Підземна гідрогазодинаміка" для студентів спеціальності 7.070704 - Геологія нафти і газу, затвердженою Вченою Радою Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 7.070704 – “Геологія нафти і газу". Методичні вказівки містять робочу програму дисципліни з лекційних і практичних занять, рекомендовану літературу, завдання для виконання домашніх і контрольних завдань та рекомендації до їх виконання.

Розробка родовищ нафти і газу


Розробка родовищ нафти і газу : метод. вказівки / Зінченко В.К., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 42 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програмних вимог курсу "Розробка родовищ нафти і газу" для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства". Вони включають робочий план-програму курсу, перелік рекомендованої літератури, програмні запитання, методичні поради по вивченню окремих розділів курсу, запитання для самоперевірки, завдання для виконання контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Програма нафтогазотранспортної практики


Возняк, М. П. Програма нафтогазотранспортної практики : методичні рекомендації / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 10 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціалізацій: “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС”, “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів” спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” напрямку підготовки 0903 – Гірництво.

Конспект лекцій з дисципліни "Введення до спеціальності" для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" спеціалізації "Морські нафтогазові технології"


Конспект лекцій з дисципліни "Введення до спеціальності" для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" спеціалізації "Морські нафтогазові технології" / Возний В.Р., Якимечко Я.Я., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 126 c.

Конспект лекцій з дисципліни “Введення до спеціальності” для студентів спеціальності 7.090304 “Видобування нафти і газу” спеціалізації “Морські нафтогазові технології” розроблений у відповідності до діючої типової програми і призначений для глибокого індивідуального вивчення основних розділів дисципліни. Конспект лекцій допоможе студентам набути практичних навиків роботи з науково-технічною літературою.

Автоматизація хіміко-технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Автоматизація хіміко-технологічних процесів : метод. вказівки. / Г. Н. Семенцов, Р. М. Лещій, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Методичні вказівки до лекційного курсу складено згідно з програмою курсу “Автоматизація хіміко-технологічних процесів” для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”. Розроблені у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання.

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : практикум / Г. Н. Семенцов, Р. Б. Діжак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 109 с.

Практикум для практичних занять та самостійної роботи студентів відповідає програмі курсу “Теорія автоматичного керування”. і призначений для самостійної роботи студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 66 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни “Теорія автоматичного управління” містять теоретичні відомості та методичний приклад, що забезпечують самостійні дослідження і оформлення пояснювальної записки студентами. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”.

Моделювання і оптимізація систем керування


Борин, В. С. Моделювання і оптимізація систем керування : метод. вказівки / В. С. Борин, Т. О. Бербець, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми «Моделювання і оптимізація систем керування» і призначені для виконання контрольних робіт студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Основи синтезу систем керування об'єктами галузі


Борин, В. С. Основи синтезу систем керування об'єктами галузі : курсова робота / В. С. Борин, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 84 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з програмою курсу “Основи синтезу автоматичних систем керування" і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.2 : Моделювання, аналіз і синтез нелінійних САУ в середовищі MatLab / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Теорія автоматичного управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Системи управління та автоматики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved