Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (243) - А (203) - Б (89) - В (173) - Г (241) - Д (98) - Е (253) - Ж (1) - З (148) - К (209) - Л (60) - М (443) - Н (223) - О (653) - П (401) - Р (120) - С (300) - Т (400) - У (108) - Ф (124) - Х (17) - Ц (20)

Математичне моделювання процесів газонафтопостачання


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 100 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “ Математичне моделювання процесів газонафтопостачання”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Бурові промивальні рідини спеціального призначення


Оринчак, М. І. Бурові промивальні рідини спеціального призначення : курсова робота / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 16 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу “Бурові промивальні рідини спеціального призначення для спеціальності 7.090306 – Буріння”, затвердженої 30 вересня 2002 р., і призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Лабораторний практикум


Лабораторний практикум / І. М. Ковбасюк, Б. А. Тершак, О. С. Бейзик [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 60 с.

Лабораторний практикум підготовлений відповідно до робочої програми дисципліни “Буріння нафтових і газових свердловин” для студентів спеціальності в «Видобування нафти і газу» і може бути рекомендований для вивчення студентами інших спеціальностей, яким читають дисципліну, для підготовки та виконання лабораторних робіт.

Введення в спеціальність


Середюк, М. Д. Введення в спеціальність : конспект лекцій / М. Д. Середюк, В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 180 с.

В конспекті лекцій описано характер обраної спеціальності, нормативну базу і особливості реалізації навчального процесу у вищому навчальному закладі, історію, фактичний стан і перспективи розвитку нафтогазової галузі в цілому, об’єкти транспорту, зберігання і спорудження нафти і газу, викладені вимоги щодо оформлення текстових документів та приблизна тематика рефератів.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : лаб. практикум / Й. В. Якимів, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 100 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (спеціалізації “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС” і “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів”).

Проектування технологій освоєння свердловин на морі


Яремійчук, Р. С. Проектування технологій освоєння свердловин на морі : лабораторний практикум / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів вивчення курсу дисципліни. Розглянуто принципи проектування і методики розрахунків основних технологічних процесів, які використовуються при освоєнні свердловин.

Розробка нафтових і газових родовищ


Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ : курсове проектування / Д. О. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 25 с.

У методичних вказівках викладені питання організації курсового проектування, наведено зміст курсової роботи, подані рекомендації з її виконання і оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : підручник. Ч. 1 : Породоруйнівний інструмент / Я. М. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 205 с.

У першій частині підручника „Технологія буріння нафтових і газових свердловин” висвітлені питання конструктивних особливостей лопатевих, шарошкових, твердосплавних, алмазних, полікристалічних алмазних, колонкових доліт та породоруйнівного інструменту спеціального призначення. Наводиться методика вибору доліт, а також рекомендації з їх експлуатації.

Основи будівництва трубопроводів


Мартинюк, О. Т. Основи будівництва трубопроводів : практикум / О. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 47 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Основи будівництва трубопроводів”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом, який затверджений учбово-методичним об'єднанням з вищої нафтогазової освіти 29 листопада 1989 р. за спеціальністю 7.090308 “Проектування, спорудження і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Інфраструктура і режими експлуатації систем нафтогазопостачання України


Возняк, М. П. Інфраструктура і режими експлуатації систем нафтогазопостачання України. : навч. посіб. / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 175 с.

Навчальний посібник містить характеристику інфраструктури системи нафтопостачання України. В ньому детально розглянуто структуру НАК “Нафтогаз України” і її підрозділів. Особливу увагу приділено ВАТ “Укртранснафта” та ДК “Укртрансгаз”. У посібнику дається коротка характеристика нафтогазовим іноземним компаніям, що працюють в Україні. Наведено експортні та транзитні тарифи при транспортуванні нафти нафтопроводами України.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved