Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - P (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (249) - А (207) - Б (95) - В (178) - Г (246) - Д (98) - Е (262) - Ж (1) - З (155) - К (214) - Л (60) - М (456) - Н (228) - О (667) - П (406) - Р (123) - С (310) - Т (407) - У (119) - Ф (126) - Х (19)

Нафтогазова механіка


Васько, І. С. Нафтогазова механіка : метод. вказівки / І. С. Васько, А. І. Волобуєв, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 32 с.

Методичні вказівки до практичних занять складено згідно з програмою дисципліни "Нафтогазова механіка" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 –“Нафтогазова справа”. Призначені для надання допомоги при вивченні цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин". Рекомендується студентам для самостійної роботи та виконання розрахункової роботи.

Проектування та спорудження надземних об'єктів


Гідзяк, І. П. Проектування та спорудження надземних об'єктів : конспект лекцій / І. П. Гідзяк, І. І. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 228 с.

Конспекті лекцій містить методичні вказівки для вивчення, засвоєння та виконання практичних занять із дисципліни “Проектування та спорудження надземних об’єктів”.

Переддипломна практика


Васько, І. С. Переддипломна практика : методичні вказівки / І. С. Васько, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

У методичних вказівках з переддипломної практики висвітлені основні методичні питання проходження практики, вказані терміни і мета практики, орієнтовна тематика дипломних проектів і їх спеціальної частини. Детально викладені завдання переддипломної практики, наводиться зміст практики та календарний план її проходження.

Монтаж і ремонт бурового та нафтогазопромислового обладнання


Монтаж і ремонт бурового та нафтогазопромислового обладнання : лабораторний практикум / Ю. І. Парайко, С. І. Гладкий, І. Б. Копей, М. М. Лях. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 83 с.

Методичні вказівки до лабораторних занять із дисциплін «Монтаж і ремонт бурового обладнання», «Монтаж і ремонт нафтогазопромислового обладнання» розроблені у відповідності до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090217 - спеціаліст.

Основи нафтогазової справи


Шостаківський, І. І. Основи нафтогазової справи : лабораторний практикум. Модуль 4 : Основи нафтогазових технологій / І. І. Шостаківський, С. І. Гладкий, І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з четвертого модуля “Основи нафтогазових технологій” дисципліни “Основи нафтогазової справи”. Розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” та робочою програмою навчальної дисципліни.

Підземний ремонт свердловин


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин : підручник у 4-х частинах. Ч.3 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 809 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин і весь комплекс ремонтних робіт. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, технологічні схеми і технології робіт як традиційними, так і новітніми методами (колтюбінг), їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що використовуються при підземному ремонті.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 c.

Викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу , процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження. Подано приклади розв’язання задач графічним і аналітичним методами, у т. ч. із використанням ПЕОМ, а також умови задач для самостійного розв’язування.

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : курсова робота / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання курсової роботи, розрахункові формули для виконання обчислень, пов’язаних з розробкою заходів з ліквідації та запобігання поглинань. Призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : підручник. Ч. 1 : Породоруйнівний інструмент / Я. М. Кочкодан. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 205 с.

Підручник «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Технологія буріння нафтових і газових свердловин». У першій частині підручника висвітлені питання конструктивних особливостей лопатевих, шарошкових, твердосплавних, алмазних, полікристалічних, колонкових доліт та породоруйнівного інструменту спеціального призначення. Наводиться методика вибору доліт, а також рекомендації з їх експлуатації.

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Возняк, М. П. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : лаборатор. практикум / М. П. Возняк, Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 86 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ". Вказівки містять лабораторні роботи, які дозволяють студенту набути навички дослідження та побудови реальних характеристик насосів залежно від чинників, які впливають на ці характеристики, а також вивчити конструктивні особливості основного устаткування нафтогазопроводів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved