Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (199) - Б (89) - В (172) - Г (237) - Д (98) - Е (249) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (57) - М (439) - Н (221) - О (645) - П (395) - Р (120) - С (292) - Т (395) - У (107) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Автоматичне управління


Борин, В. С. Автоматичне управління : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 103 с.

Методичні вказівки складено у відповідності з новим навчальним планом та освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів із напрямку підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Дані вказівки призначені для студентів з метою вивчення загальних принципів побудови і законів функціонування АСК. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, М. І. Когутяк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.

Методичні вказівки складено згідно з Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і призначені для виконання дипломного проектування. У методичних вказівках містяться основні елементи для розроблення та оформлення дипломного проекту.

Теорія автоматичного управління. Використання сучасних програмних середовищ для створення моделей, аналізу та синтезу САУ при вивченні основ теорії автоматичного управління.


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління. Використання сучасних програмних середовищ для створення моделей, аналізу та синтезу САУ при вивченні основ теорії автоматичного управління. : метод.посібник. Ч.1 : Моделювання, аналіз та синтез лінійних САУ у середовищі MatLab 6.0. / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 77 с.

Посібник призначений для проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління” у середовищах інженерних і наукових додатків MATLAB, MatchCad, VisSim, MVS та MVTU. Посібник містить теоретичні основи і методичні приклади для виконання практичних занять або лабораторних робіт по основних розділах дисципліни.

Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання


Кепещук, Т. В. Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання : лаб. практикум / Т. В. Кепещук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання ”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для студентів спеціальності 7.05100101(8.05100101) “Метрологія та вимірювальна техніка”.

Первинні вимірювальні перетворювачі


Романів, В. М. Первинні вимірювальні перетворювачі : метод. вказівки / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для виконання самостійної роботи з дисципліни “Первинні вимірювальні перетворювачі ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для студентів напряму 6.051001 “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”.

Автоматизація періодичних технологічних процесів


Автоматизація періодичних технологічних процесів : метод. вказівки / Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк, М. В. Шавранський [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 48 с.

Методичні вказівки складені до програми курсу “Автоматизація періодичних технологічних процесів” і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”

Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів : самостійна робота / Г. Н. Семенцов, В. В. Аверкієва, Р. Б. Діжак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 54 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми ”Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів” і призначені для самостійної роботи студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”, “Буріння” і ”Видобування нафти і газу ”.

Інтегровані та адаптивні системи керування


Інтегровані та адаптивні системи керування : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 63 с.

В конспекті лекцій приводяться загальні відомості про адаптивні системи керування технологічними процесами. Розглянуто і проаналізовано методи адаптивного налаштування керуючих пристроїв до зміни параметрів об’єкту керування. Приведено принципи розрахунку адаптивних цифрових регуляторів. Конспект лекцій розрахований на студентів спеціальності “Автоматизація управління технологічними процесами”.

Оптимальні та адаптивні системи


Олійник, А. П. Оптимальні та адаптивні системи : практикум / А. П. Олійник, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 69 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Оптимальні та адаптивні системи”. Призначено для підготовки фахівців за спеціальностями 7.05020101 та 8.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації


Бербець, Т. О. Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації : метод. вказівки / Т. О. Бербець, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації» і призначені для самостійної роботи під час вивчення даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved