Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (12) - F (2) - G (3) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (223) - А (192) - Б (82) - В (163) - Г (223) - Д (98) - Е (238) - Ж (1) - З (143) - К (194) - Л (56) - М (416) - Н (207) - О (614) - П (362) - Р (117) - С (265) - Т (371) - У (97) - Ф (113) - Х (15) - Ц (18)

Практикум з ділової англійської мови (рівень Upper Intermediate)


Малик, Г. Д. Практикум з ділової англійської мови (рівень Upper Intermediate) / Г. Д. Малик, Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 94 с.

Практикум призначений для студентів документно-інформаційного менеджменту рівня Upper Intermediate денної форми навчання, які вже мають загальну підготовку з маркетингу та засвоїли курс нормативної практичної граматики англійської мови.

English Punctuation and Mechanics


Малик, Г. Д. English Punctuation and Mechanics = Практикум з пунктуації та орфографії англійської мови / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 106 с.

Мета практикуму – дати теоретичні відомості з усіх розділів сучасної пунктуації та орфографії англійської мови, а також виробити навики адекватного застосування теорії на практиці.

Test Your English


Малик, Г. Д. Test Your English : контрольні роботи з англійської мови / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 179 с.

Посібник “Test Your English” призначений для абітурієнтів, які вступатимуть на спеціальності “Переклад” та “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Стилістика основної іноземної мови


Малик, Г. Д. Стилістика основної іноземної мови : навч.-метод. комплекс / Г. Д. Малик, І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 22 с.

Навчально методичний комплекс з стилістики для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з курсу стилістики для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Переклад ділового мовлення


Малик, Г. Д. Переклад ділового мовлення : навч.-метод. комплекс / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 19 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Переклад ділового мовлення” призначений для студентів 4-го курсу. У ньому визначено структуру, зміст і обсяг знань і навичок, що підлягають засвоєнню студентами, їх розподіл за видами занять. Складений згідно з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Переклад”, комплекс призначений для викладачів, які читають курс “ Переклад ділового мовлення ”, та студентів спеціальності “Переклад”.

Практикум з англійської мови


Малик, Г. Д. Практикум з англійської мови = Art and the arts. Ч. 8. / Г. Д. Малик, Л. Т. Романишин, Н. В. Чикирис. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 159 с.

Восьма частина комплексу навчальних посібників з практичного курсу англійської мови серії “Topics & Beyond” сконцентрована навколо розмовних тем “Music”, “The Importance of Music”, “Musical Instruments”, “Music Around the World”, “Opera”, “Opera Today”, “Ballet”, “Welcome to the World of Theatre”, “Theatres and Festivals in Great Britain”, “A Glimpse of the Theatre History”, “From the History of Cinema”, “Actors And Their Roles”, “Films That Became World Hits”, “Television”, “Television: Is it a Blessing or a Curse?”, “Television in Ukraine”, “TV’s Impact on the Younger Generation”, “Television in the USA”.

Посібник з англійської мови


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови = Have a Nice Journey / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 148 с.

Посібник є складовою частиною серії “EFL Topics & Beyond”. Лексичний матеріал сконцентрований навколо тем “Transport”, “Travelling”, “Going Abroad”, “Hotel”. Кожний розділ включає вокабуляр, навчальні тексти, вправи та невеликі за обсягом кривки творів англійської та американської художньої літератури. Для студентів рівня Intermediate-high / Upper-Intermediate

A Concise Guide to Textual Analysis


Малик, Г. Д. A Concise Guide to Textual Analysis : метод. рекомендації до аналізу тексту та особливостей його перекладу / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 61 c.

Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” у здійсненні аналізу тексту, який вони вибрали об’єктом дослідження курсової роботи з практичного курсу перекладу на третьому курсі.

Enjoying Literature


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Посібник складається з невеликих за обсягом творів англійської та американської художньої літератури та уривків з них, що створюють смислово завершений твір. Для студентів спеціальностей “Англійська мова”, “Переклад (англійська мова)” та “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність"


Малик, Г. Д. Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність" / Г. Д. Малик, Л. Т. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 72 с.

Методичні вказівки складені на основі адаптованого художнього тексту Агати Крісті „Відповідь знає Еванс”.Методичні рекомендації мають на меті розвиток навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів другого курсу спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved