Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - P (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (247) - А (205) - Б (95) - В (175) - Г (244) - Д (98) - Е (260) - Ж (1) - З (150) - К (214) - Л (60) - М (450) - Н (228) - О (661) - П (406) - Р (122) - С (309) - Т (404) - У (112) - Ф (125) - Х (19)

Технологія видобування нафти


Технологія видобування нафти : лабораторний практикум. Ч.2 / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, Р. М. Попадюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 104 с.

У лабораторному практикумі наведено 5 лабораторних робіт з описом їх мети, теоретичних положень з тем по даних роботах, обладнання і приладів, що використовуються в роботах, порядку їх проведення. Подано вказівки з підготовки до занять та оформлення звітів, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.

Спорудження магістральних трубопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 563 с.

Підручник містить теоретичні основи проектування та спорудження лінійної частини магістральних трубопроводів призначених для транспортування газу, нафти та продуктів їх переробки.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Гідзяк, І. П. Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : конспект лекцій. Ч.3 / І. П. Гідзяк, М. І. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 291 с.

Конспекті лекцій містить методичні вказівки для вивчення, засвоєння та виконання практичних занять із дисципліни “Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах”. Розроблений у відповідності доіз робочоїю програмиою навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямком підготовки “Нафтогазова справа”, спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (спеціалізація “Спорудження газонафтопроводів і газонафтосховищ”).

Нафтогазопромислові машини


Костриба, І. В. Нафтогазопромислові машини : метод. вказівки / І. В. Костриба, І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 24 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Нафтогазопромислові машини” і розроблені згідно навчального плану підготовки спеціалістів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” (спеціалізація «Експлуатація бурового обладнання»). Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю.

Математичне моделювання процесів газонафтопостачання


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 96 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з елементами науково-дослідної роботи студентів з дисципліни “Математичне моделювання процесів газонафтопостачання”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”.

Використання методу скінченних елементів та тривимірного комп'ютерного моделювання для конструювання та оптимізації параметрів нафтогазового обладнання


Копей, Б. В. Використання методу скінченних елементів та тривимірного комп'ютерного моделювання для конструювання та оптимізації параметрів нафтогазового обладнання : навч. посіб. / Б. В. Копей, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 117 с.

В навчальному посібнику даються основи методу скінченних елементів, тривимірного параметричного проектування, розглядаються задачі проектування, розрахунку та оптимізації конструкцій нафтогазового обладнання з допомогою застосування програм Ansys® та SolidWorks®/CosmosWorks®/FlowWorks®: з дисципліни „Конструювання бурового і нафтопромислового обладнання та приладів” для студентів спеціальності „Обладнання нафтових і газових промислів” спеціалізації „Конструювання бурового і нафтопромислового обладнання та приладів”.

Збір і підготовка нафтопромислової продукції


Попадюк, Р. М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції : навч. посіб. / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 184 с.

У навчальному посібнику висвітлені основні відомості про збір нафтопромислової продукції, вимір дебіту свердловини, внутрішньопромисловий транспорт промислової продукції. Детально розглядаються питання промислової підготовки нафти, газу та води, основні напрями покращення такої підготовки та зменшення втрат вуглеводнів в процесі збору і підготовки нафти. Розглядаються характеристики промислового обладнання, його конструктивні особливості та принципи роботи.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 132 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Федорович, Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 60 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Нафтогазопромислові машини і комплекси”. Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” (спеціалізація „Експлуатація нафтогазопромислового обладнання”).

Конспект лекцій з дисципліни "Проектування трубопроводів"


Конспект лекцій з дисципліни "Проектування трубопроводів" / Возняк М.П., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 75 с.

Дисципліна "Проектування трубопроводів" є однією з спеціальних дисциплін спеціальності 7.090305 - Газонафтопроводи та газонафтосховища.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved