Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (243) - А (203) - Б (89) - В (173) - Г (241) - Д (98) - Е (253) - Ж (1) - З (148) - К (209) - Л (60) - М (443) - Н (223) - О (653) - П (401) - Р (120) - С (300) - Т (400) - У (108) - Ф (124) - Х (17) - Ц (20)

Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів


Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, В. Я. Малик, В. Т. Болонний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 436 с.

Навчальний посібник містить теоретичні основи та інженерні методи технологічного проектування та експлуатації складових елементів систем газопостачання населених пунктів – газових мереж, газорегуляторних пунктів та газорозподільних станцій.

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Федорович, Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси : метод. вказівки до самостійної роботи / Я. Т. Федорович ; Каф. нафтогазового обладнання. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 22 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Нафтогазопромислові машини і комплекси” і розроблені згідно навчального плану підготовки спеціалістів за напрямком 6.0902 “Інженерна механіка” професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів”. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані для студентів денної і заочної форм навчання.

Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів : лабораторний практикум / Т. І. Калин, О. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 74 с.

Лабораторний практикум складений у відповідності з програмою курсу "Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів", затвердженою методичним об'єднанням спеціальності. В практикумі приведені короткі теоретичні положення, порядок проведення і оформлення робіт, а також конкретні питання для самоконтролю і рекомендована література.

Основи конструювання


Костриба, І. В. Основи конструювання : метод. вказівки для самостійної роботи / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 34 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Основи конструювання” і розроблені згідно навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.0902 “Інженерна механіка” професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів”. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, перелік основних умінь, якими повинен володіти студент після її вивчення, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для контролю і атестації знань студентів. Можуть бути використані для студентів денної та заочної форм навчання.

Збірник задач з підземної гідрогазомеханіки


Бойко, В. С. Збірник задач з підземної гідрогазомеханіки : навч. посіб. / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 77 с.

Даний збірник задач написано на основі багаторічного досвіду викладання підземної гідрогазомеханіки у вищому технічному навчальному закладі, а також досвіду застосування гідрогазомеханічних методів для розв’язування практичних задач з нафтогазовидобування.

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Якимів, Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : навч. посіб. / Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 230 с.

У навчальному посібнику подані основи теорії, конструкції та розрахунку відцентрових і поршневих машин, що застосовуються для перекачування рідин і газів на об’єктах транспорту і зберігання нафти, нафтопродуктів і газу.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : метод. вказівки до самостійної роботи студ. спец. " Обладнання нафтових і газових промислів" / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 33 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу” і розроблені згідно навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.0902 “Інженерна механіка” професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів”. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані для студентів денної і заочної форми навчання.

Фізичні властивості гірських порід


Степанюк, В. П. Фізичні властивості гірських порід : навч. посіб. / В. П. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 218 с.

У навчальному посібнику викладені фізичні властивості мінералів, гірських порід, нафтових та газових покладів, розглянуті взаємозв’язки між фізичними властивостями, наведена велика довідникова інформація з окремих фізичних параметрів. Додатком до посібника є лабораторний практикум методики та техніки виміру фізичних властивостей гірських порід. Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю. В посібнику приведена тематика домашніх контрольних завдань для студентів заочної та дистанційної форми навчання.

Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння


Волобуєв, А. І. Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння : конспект лекцій / А. І. Волобуєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 127 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмою курсу “Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння” для спеціальності 7.090306 – буріння і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним для слухачів ФПО, які вирішили набути першого досвіду в програмуванні практичних задач.

Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : лабораторний практикум для студ.-бакалаврів спец. "Обладнання нафт. і газ. промислів" №8-16. Ч.2 / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 102 с.

Збiрник методичних вказівок до лабораторних робiт (частина ІI, 8-ий семестр) складено за робочою програмою курсу "Машини і обладнання для буріння свердловин" для бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямком 60902 "Iнженерна механiка" професiйного спрямування 7.090217 "Обладнання нафтових і газових промислів", затвердженої деканом механiчного факультету IФДТУНГ 28.05.1998 р. Методичнi вказівки призначені для самостійної роботи і проведення лабораторних робіт при вивченні дисципліни студентами стаціонарної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved