Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (199) - Б (89) - В (172) - Г (237) - Д (98) - Е (249) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (57) - М (439) - Н (221) - О (645) - П (395) - Р (120) - С (292) - Т (395) - У (107) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Навчально-методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу "Філософія"


Навчально-методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу "Філософія" / Криштопа В.І., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 132 с.

Навчально-методичні вказівки тематично і змістовно наближені до стандарту типової програми з нормативного курсу "філософія" для вузів України.

Філософія


Скальська, Д. М. Філософія : конспект лекцій / Д. М. Скальська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

The lectures compendium is composed in accordance with the “Philosophy” course curriculum for second-year foreign students majoring in 6.050201 - “System engineering” and third-year students majoring in 6.050304 - “Petroleum Engineering”. It comprises 9 topics, 16 lectures and a list of recommended literature. Each topic is followed by knowledge assessment questions, list of topics for research papers and reports.

Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування"


Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування" / Будуйкевич Н.Ф., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 19 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни “Етика ділового спілкування” призначені для студентів ІІ курсу заочної форми навчання. Мета вказівок ознайомити студентів із завданнями, програмою, питаннями і документами, які виносяться на залік з курсу “Етика ділового спілкування”.

Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування"


Коваль, П. М. Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування" / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 47 с.

Конспект лекцій складено згідно з навчальною програмою курсу “ Етика ділового спілкування ” і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Етика ділового спілкування


Будуйкевич, Н. Ф. Етика ділового спілкування : конспект лекцій / Н. Ф. Будуйкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 142 с.

Пропонований конспект лекцій у систематизованому вигляді знайомить з різноманітними аспектами ділового спілкування, моральною культурою спілкування та службовим етикетом, добором способів ділового спілкування, проблемами проведення ділових нарад, етикою та етикетом у діловому спілкуванні з іноземцями. Конспект лекцій призначений для студентів, аспірантів, викладачів, менеджерів, а також для всіх, сфера діяльності яких пов’язана з діловим спілкуванням.

Естетика


Коваль, П. М. Естетика : конспект лекцій / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 66 с.

В конспект лекцій входить вісім тем які націлені на пізнання основних естетичних концепцій і функцій. В темах розкриваються види мистецтва та їхні напрями і періоди розвитку із давніх давен до наших часів.

Перлини розуму і серця


Перлини розуму і серця : збірник влучних висловлювань / Пахомов В.М., укладач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 320 с.

Збірник містить крилаті вирази і поетичні фрази майже 350 авторів, серед них найширше представлені висловиз Біблії, думки з творів Володимира Мономаха, Миколи Амосова, Ольги Дучимінської, Олександра Олеся, Антуана де Сент-Екзюпері, Василя Симоненката багатьох інших. Для студентів всіх спеціальностей, а насамперед для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність",для всіх, хто вивчає "Адміністративний менеджмент", "Етику ділового спілкування", "Естетику", Культурологію", "Логіку", "Риторику", "Українську мову (за професійним спрямуванням)", "Філософію".

Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи


Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, І. М. Клюфінська, Л. О. Книш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 252 с.

Для роботи над спеціальною літературою читачам пропонується українсько-французько-англійський (понад 15 тисяч слів) словник геологічних, геофізичних і нафтогазопромислових термінів, у якому французьку та англійську лексику подано за напрямами: загальна і нафтова геологія, польова і нафтогазопромислова геофізика, буріння розвідувальних і нафтогазовидобувних свердловин, розробка родовищ нафти і газу та нафтове обладнання.

Французька мова


Клюфінська, І. М. Французька мова : метод. вказівки / І. М. Клюфінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 188 с.

Методичні вказівки містять текстовий матеріал, складений на базі оригінальної частково адаптованої технічної літератури французькою мовою. Мета методичних вказівок — розвивати у студентів навички роботи з автентичною фаховою літературою, а саме: читання, перекладу та засвоєння лексичного матеріалу за фахом. До кожного розділу подано основні завдання для роботи з текстами, контрольні запитання та фаховий термінологічний тлумачний словник. Методичні вказівки можуть бути використані для самостійної роботи студентів при вивченні французької мови.

Контрольні роботи з французької мови


Клюфінська, І. М. Контрольні роботи з французької мови : метод. вказівки для самостійної роботи / І. М. Клюфінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 80 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи рекомендовані студентам всіх спеціальностей І-V курсів факультету навчання без відриву від виробництва.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved