Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (202) - Б (89) - В (173) - Г (237) - Д (98) - Е (250) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (59) - М (439) - Н (221) - О (647) - П (398) - Р (120) - С (293) - Т (395) - У (108) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів : конспект лекцій. Ч.1 / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 202 с.

Конспект лекцій призначений для вивчення студентами курсу «Робочі процеси та основи розрахунку автотранспорт-них засобів». У ньому наведено основний та додатковий матеріал, що стосується вивчення елементів трансмісії транспортних засобів та органів керування, наведені основні розрахункові схеми та формули для розрахунку елементів трансмісії та органів керування.

Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів : конспект лекцій / Б. В. Долішній, Я. В. Грита. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 201 с.

Приведений конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни для студентів з навчанням за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".

Технічна експлуатація автомобілів


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : курсове проектування / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 23 с.

Розроблені у відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів”. Курсове проектування містить вимоги до технологічного розрахунку, технології і організації технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, охорони праці і навколишнього середовища, науково-дослідної роботи і технологічного планування зон і дільниць автотранспортних підприємств. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070106 „ Автомобільний транспорт ”

Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту : лабораторний практикум / В. С. Дмитренко, А. М. Труханівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Методичні вказівки до лабораторного практикуму містять основні принципи і зміст планово-попереджувальної системи технічного обслуговування автомобілів, методику обліку виконання технічного обслуговування у сервісній книжці автомобіля, технологію виконання операцій технічного обслуговування автомобілів із заміною оливи, планового і інспекційного технічного обслуговування і операції додаткових робіт.

Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни.

Технічна експлуатація автомобілів


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : лабораторний практикум / В. С. Дмитренко. - 2-ге вид., з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Лабораторний практикум містить зміст матеріалу з технічної експлуатації, обслуговування і супутнього поточного ремонту автомобілів, способи зберігання автомобілів і технічного майна, а також теоретичні положення, мету і зміст роботи, обладнання робочого місця, порядок виконання робіт, обробка результатів та складання звіту. Призначений для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Пасажирські автотранспортні засоби


Дикун, Т. В. Пасажирські автотранспортні засоби : методичні вказівки / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 16 с.

Методичні вказівки містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем для самостійної роботи з дисципліни “Пасажирські автотранспортні засоби”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 46 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними запитаннями для самостійного вивчення курсу “ Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни . Призначені для підготовки бакалаврів напряму 6.070106 “Автомобільний транспорт ”.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : лаборатор. практикум / І. М. Богатчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ". Лабораторний практикум рекомендований для студентів денної та дистанційної форм навчання технічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : практикум / І. М. Богатчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.

Практикум призначений для допомоги студентам напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" при виконанні практичних робіт з дисципліни "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ". Практикум рекомендований для студентів денної та дистанційної форм навчання технічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved