Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (256) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Нафтогазопромислове обладнання


Нафтогазопромислове обладнання : методичні вказівки / Б. В. Копей, Л. І. Романишин, І. Б. Копей, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 63 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни НГПО студентами денної і заочної форм навчання, а також для викладачів кафедр нафтогазового обладнання та морських нафтогазових технологій.

Дипломне проектування


Мосора, Ю. Р. Дипломне проектування : методичні вказівки / Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо: організації, проведення, контролю дипломного проектування, формування тематики дипломних проектів, їх структури та змісту, вимоги до оформлення та захисту дипломного проекту.

Бурове обладнання


Романишин, Л. І. Бурове обладнання : методичні вказівки / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи і виконання контрольних робіт студентами денної та заочної форм навчання, а також можуть бути використані слухачами на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів нафтогазової галузі.

Буріння на воду і тверді корисні копалини


Волобуєв, А. І. Буріння на воду і тверді корисні копалини : конспект лекцій / А. І. Волобуєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 200 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою дисципліни "Буріння на воду і тверді корисні копалини" для спеціальності "Буріння" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090306 - спеціаліст. Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Курсове проектування. Методичні вказівки з дисципліни "Проектування і експлуатація нафтопроводів і нафтобаз"


Курсове проектування. Методичні вказівки з дисципліни "Проектування і експлуатація нафтопроводів і нафтобаз" / Якимів Й.В., уклад. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1994. - 76 с.

Вказівки включають мету, тематику курсових проектів, рекомендації по їх оформленню та захисту, короткі методичні вказівки або виконанню курсового проекту, довідковий матеріал.

Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ


Возняк, М. П. Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ : методичні вказівки / М. П. Возняк. - іл., табл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 45 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ". Вказівки містять загальні відомості про перекривальну арматуру, дається їх класифікація і пояснення основних конструктивних елементів арматури, описуються конструкції кранів.

Магістерська робота


Копей, Б. В. Магістерська робота : методичні вказівки / Б. В. Копей, І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 29 с.

Вказівки містять методичні рекомендації з вибору теми, структури та змісту, оформлення, виконання і захисту магістерських робіт. Призначені для самостійної роботи при виконанні студентами денної і заочної форм навчання магістерських робіт, для слухачів ІПО, а також для викладачів кафедри морських нафтогазових технологій – керівників магістерських робіт.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : курсове проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 116 с.

Вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Прогресивні технології зберігання та розподілу газу


Середюк, М. Д. Прогресивні технології зберігання та розподілу газу : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 112 с.

Вказівки містять сучасні методики технологічних розрахунків процесів зберігання та розподілу газу у складних за структурою газотранспортних системах, а саме кільканиткових газопроводах, розподільних газопроводах, а також газопроводах, до яких під'єднані підземні сховища газу.

Технологічний моніторинг нафтопрвідних систем


Середюк, М. Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

Вказівки містять сучасні методики технологічних розрахунків складних за структурою нафтотранспортних системах, а саме: протяжних нафтопроводів з довільною кількістю насосних станцій, розгалужених нафтопроводів, нафтопроводів, що проходять у гірських місцевостях тощо. Зазначені методики дають змогу ефективно здійснювати технологічний моніторинг нафтопровідних систем.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved