Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (256) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Підземний ремонт свердловин


Тарко, Я. Б. Підземний ремонт свердловин : методичні вказівки / Я. Б. Тарко, Р. Ф. Лагуш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

У методичних вказівках наведено мету та завдання курсу, теми та зміст лекційних і практичних занять з питаннями для самоперевірки, матеріал для самостійної та індивідуальної роботи, завдання розрахункових та контрольних робіт з варіантами. Наведено приклад іспитового тестового завдання та рейтингова оцінка знань студентів.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 95 c.

Викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу, процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження. Подано приклади розв’язування задач графічним і аналітичним методами, у т. ч. з використанням ПЕОМ, а також умови задач для самостійного розв’язування.

Збірник задач з підземного ремонту свердловин


Бойко, В. С. Збірник задач з підземного ремонту свердловин : навч. посіб. / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 57 с.

У відповідності з програмою навчальної дисципліни "Підземний ремонт свердловин" подано основні задачі, які пов'язані з плануванням й організацією підземного (поточного і капітального) ремонту свердловин, підготовчим і завершальним комплексами робіт (глушіння, освоєння тощо), підбором обладнання та інструменту і їх експлуатацією, запобіганням утворення і усунення піщаних корків (пробок), відкладів органічних і неорганічних речовин, газогідратів, ремонтно-ізоляційними і ремонтно-лагодильними роботами, комплексом робіт, пов'язаних з бурінням, поворотними роботами, аварійно-ловильними роботами і які доводиться вирішувати фахівцеві у практичній діяльності.

Закінчування свердловин


Закінчування свердловин : практикум / Я. С. Коцкулич, М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 130 с.

Практикум складено згідно з програмою дисципліни "Закінчування свердловин" для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, що навчаються за напрямком підготовки нафтогазова справа (спеціальність "Буріння та освоєння нафтових і газових свердловин"). Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання курсового проекту з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачми ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Переддипломна практика


Якимів, Й. В. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації / Й. В. Якимів, В. Б. Михалків, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особлива увага звернута на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Переддипломна практика


Середюк, М. Д. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особлива увага звернута на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Виробнича практика


Возняк, М. П. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особливу увагу звернуто на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Магістерська робота


Копей, І. Б. Магістерська робота : методичні вказівки / І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 26 с.

Наведено вимоги до виконання та оформлення магістерських робіт студентами спеціальності „Обладнання нафтових і газових промислів”. Дано витяги з нормативних документів. Розроблено відповідно до робочих програм, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю „Обладнання нафтових і газових промислів” та освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

Основи морських нафтогазових технологій


Основи морських нафтогазових технологій : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, В. Р. Возний, С. О. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 178 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою вивчення курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів спеціальності “Видобування нафти і газу”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти морських нафтогазових технологій, починаючи від геолого-розвідувального процесу і закінчуючи видобуванням вуглеводнів на континентальному шельфі Чорного і Азовського морів з використанням новітніх технологій і технічних засобів.

Основи гірничого виробництва


Возний, В. Р. Основи гірничого виробництва : метод. вказівки до самостійної роботи / В. Р. Возний, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 46 с.

Методичні вказівки призначені для поглиблення- теоретичних знань студентами заочної форми навчання основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться у гірничому виробництві. Містять зміст дисципліни за темами, практичні завдання, питання для самоконтролю, питання для виконання домашньої контрольної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved