Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - P (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (249) - А (207) - Б (95) - В (178) - Г (246) - Д (98) - Е (262) - Ж (1) - З (155) - К (214) - Л (60) - М (456) - Н (228) - О (667) - П (406) - Р (123) - С (310) - Т (407) - У (119) - Ф (126) - Х (19)

Автоматизований контроль параметрів процесу буріння з метою запобігання прихоплень бурильної колони


Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль параметрів процесу буріння з метою запобігання прихоплень бурильної колони : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 150 с.

У навчальному посібнику проведено огляд сучасного стану проблеми контролю з метою запобігання прихоплень бурильної колони при бурінні свердловин на нафту і газ. Розроблено вихідні теоретичні положення системи контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння свердловин. Розглядається методичне, технічне і програмне забезпечення досліджень системи контролю для запобігання прихоплень бурильної колони. Досліджено розроблену систему контролю для запобігання прихоплень бурильної колони.

Виконавчі механізми і регулюючі органи


Виконавчі механізми і регулюючі органи : практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, Т. О. Бербець [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 71 с.

Практикум напрямку підготовки 0925 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" написані у відповідності з програмою курсу "Виконавчі механізми і регулюючі органи" і містить приклади розв’язку задач з основних розділів дисципліни. Практикум складається із 6 практичних занять, які мають наступну структуру: короткі теоретичні засади до практичного заняття, приклади розв’язку типових задач і контрольні запитання.

Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості : курсове проектування / Н. М. Піндус, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 32 с.

Методичні вказівки “Курсове проектування” призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання при виконанні курсової роботи з дисципліни “Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості”. Складені згідно з програмою дисципліни для спеціальності "Метрологія та вимірювальна техніка". У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи.

Основи гнучкого автоматизованого виробництва. Релейні схеми автоматики


Панчук, В. Г. Основи гнучкого автоматизованого виробництва. Релейні схеми автоматики : лабораторний практикум / В. Г. Панчук, О. В. Рублюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 26 с.

Лабораторний практикум містить методичнi вказiвки для виконання лабораторних занять з дисципліни “Основи гнучкого автоматизованого виробництва”. Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Технологiя машинобудування”. Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами


Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 190 с.

У навчальному посібнику проаналізовано і проведено опис новітніх технологій контролю і управління технологічними процесами буріння. видобутку і переробки нафти і газу. Приводиться опис авторських свідоцтв на винаходи в галузі нафтової і газової промисловості. Призначається для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю „Автоматизоване управління технологічними процесами”, “Буріння“, “Видобування нафти і газу”.

Теорія автоматичного управління. Синтез послідовного коректуючого пристрою методом логарифмічних частотних характеристик


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління. Синтез послідовного коректуючого пристрою методом логарифмічних частотних характеристик : методичні вказівки до виконання графічно-розрахункової роботи / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 71 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Теорія автоматичного управління” для студентів спеціальності – “Системи управління та автоматики”.

Системи діагностування


Зікратий, С. В. Системи діагностування : лаб. практикум / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 133 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Системи діагностування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.05020101 – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем: : практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 193 с.

Практикум містить методичні вказівки і задачі для проведення практичних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. До кожного розділу подано стислий огляд основних питань, приклади розв’язування задач. Кількість пропонованих задач підвищує ступінь самостійності роботи студентів і дозволяє викладачу об’єктивно судити про глибину засвоєння і ступінь розуміння ними основ теорії надійності.

Основи синтезу систем керування об'єктами галузі


Борин, В. С. Основи синтезу систем керування об'єктами галузі : лаб. практикум / В. С. Борин, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 36 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Основи синтезу систем керування об’єктами галузі» і призначені для використання під час виконання лабораторних робіт. Призначено для студентів за напрямом 6.050202– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Основи оптимального керування технологічними процесами


Семенцов, Г. Н. Основи оптимального керування технологічними процесами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 236 с.

У навчальному посібнику викладено загальні принципи оптимального керування процесами нафтогазової промисловості. Розглянуто задачі оптимального керування лінійного, нелінійного (опуклого, квадратичного), програмування, різні методи їх розв’язку. Дана характеристика і методи оптимального керування задач динамічного програмування. Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також спеціалістів і наукових працівників галузі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved