Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (255) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : метод. вказівки / Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 56 с.

Дисципліна «Лінгвістичні основи документознавства» є органічним продовженням таких дисциплін: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», Документознавство» – та базовою дисципліною для подальшого вивчення курсів «Засоби масової інформації», «Редагування спецдоку ментації».

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : практикум / Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 72 с.

До практикуму з лінгвістичних основ документознавства увійшли завдання таких змістових модулів: «Поняття й категорії стилістики. Стилістична диференціація української мови. Норми сучасної української літературної мови», «Лексичні засоби стилістики. Стилістичне розшарування лексики. Документознавча термінологія», «Морфологічні засоби стилістики. Стилістичний синтаксис. Мовностилістична правка тексту».

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : практикум / Л. Ю. Бурківська. - 2-ге вид., випр. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

Практикум складено відповідно до нового навчального плану та робочої програми дисципліни. До практикуму ввійшли завдання таких змістових модулів: «Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна», «Теорія тексту. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа», «Композиція тексту службових документів», «Текстові категорії службових документів», «Стилістична диференціація української лексики», «Орфографічні норми текстів документів», «Морфологічні норми текстів документів», «Синтаксичні норми текстів документів», «Комп’ютеризація в документній лінгвістиці».

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник


Сорока, Л. Г. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник : гірництво, нафтогазова справа / Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 100 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Гірництво» та «Нафтогазова справа». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених вище дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник


Сорока, Л. Г. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник : геологія, екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 100 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Геологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених вище дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник


Сорока, Л. Г. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник : геодезія, картографія, землеустрій / Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 112 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Геодезія», «Картографія» та «Землеустрій». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених вище дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник


Сокол, Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник : автомобільний транспорт / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 143 с. .

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямку підготовки «Автомобільний транспорт» за спеціальностями автомобільний транспорт. Словник-довідник містить біля 2000 фахових термінів із зазначеної дисципліни та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою мовою.

Німецько-український та українсько-німецький фаховий міні-словник-довідник


Сокол, Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий міні-словник-довідник : інженерна механіка, зварювання / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 127 с.

Словник-довідник призначений для студентів напрямків підготовки «Інженерна механіка» та «Зварювання» за спеціальностями інженерна механіка та зварювання. Словник-довідник містить близько 2300 фахових термінів та тлумачень із зазначених вище дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Сокол, Г. Р. Німецька мова : метод. вказівки / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 67 с.

Дані методичні вказівки " Контрольні роботи для студентів першого та другого курсів заочного та дистанційного навчання” призначені для студентів І-ІІ курсів всіх технічних спеціальностей.

Українсько-німецький словник-мінімум з нафтової промисловості


Ріба, О. М. Українсько-німецький словник-мінімум з нафтової промисловості / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Українсько-німецький словник-мінімум містить терміни та вислови, що стосуються нафтової промисловості: розвідка та розробка родовищ, буріння, експлуатація свердловин, транспортування та переробка. Призначено для студентів 5 курсу спеціальності “Переклад” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020303 – спеціаліст денної форми навчання, аспірантів технічних спеціальностей, викладачів, перекладачів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved