Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (256) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник : економіка підприємства / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Когут, Л. Ф. Німецька мова : метод. вказівки / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.

Методичні вказівки відповідають вимогам, які ставляться щодо написання підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт (магістерські дипломні роботи) іноземною (німецькою) мовою відповідно до вимог МОН України. Методичні вказівки щодо написання кваліфікаційних дипломних робіт, рефератів і підготовки захисту дипломного проекту мають на меті допомогти майбутнім бакалаврам, спеціалістам і магістрам у написанні та оформленні дипломної роботи іноземною мовою та підвищити фаховий мовний рівень, а також покращити письмові та усні навики дискусії, аналізу, порівняння та обґрунтування своєї позиції іноземною мовою.

Німецька мова. Наукова мова діяльності


Когут, Л. Ф. Німецька мова. Наукова мова діяльності : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 152 с.

Навчальний посібник “Німецька мова. Наукова мова діяльності” з інтерактивним забезпеченням дисципліни містить теоретичний та практичний матеріал, складений на базі сучасної оригінальної технічної літератури німецькою мовою. Мета посібника -розвивати у магістрів та аспірантів навички роботи з автентичною науковою та фаховою літературою, а саме: перекладу, реферуванню та анотуванню текстового матеріалу, сприйманню як візуальної інформації, так і на слух; підготовці доповіді та її презентації, тлумаченню термінів, коментуванню схем, графіків, діаграм; веденню коректної фахової дискусії.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : менеджмент / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : Комп'ютерна інженерія. Програмна інженерія. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 109 с.

Словник-довідник призначений для студентів напрямків підготовки «Комп’ютерна інженерія» і «Програмна інженерія», містить близько 2000 фахових термінів німецькою та українською мовами та доповнений тлумаченнями із зазначених вище галузей.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : системна інженерія. Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 134 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Системна інженерія. Автоманизація та компютерно-інтегровані технології». Словник-довідник містить більше 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова для державного управління


Когут, Л. Ф. Німецька мова для державного управління : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 165 с.

Dieses Unterrichtswerk ist ein Lehr- und Lernbuch fur wirtschaftliche und Verwaltungsausbildungsberufe.

Іноземна мова


Іноземна мова : метод. вказівки до практичних занять / Л. Ф. Когут, Л. Г. Сорока, З. З. Коржак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 102 с.

Читачеві пропонуються методичні вказівки для роботи на практичних заняттях з німецької та французької мов, підготовлені відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних і економічних факультетів згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері технічних та економічних наук іноземною мовою.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : навч. посіб. / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова». Складається з 11 уроків, зміст яких відповідає модулю навчальної програми. Мета посібника – підготувати студентів до використання німецької мови в майбутній професійній діяльності як в усній, так і в письмовій формі спілкування. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 – «Туризм», які вивчають німецьку мову як основну іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 65 с.

Дані методичні вказівки пропонуються для студентів III та IV курсів заочної форми навчання спеціальностей ЕКП, ОА та ФН і спрямовані на контроль засвоєння відповідних програмних лексичних та граматичних тем.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved