Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (2) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (4) - S (3) - T (6) - W (2) - І (259) - А (212) - Б (98) - В (186) - Г (261) - Д (102) - Е (281) - Ж (1) - З (163) - К (222) - Л (61) - М (493) - Н (232) - О (696) - П (430) - Р (127) - С (321) - Т (421) - У (123) - Ф (132)

Основи розрахунку проектування та експлуатації технологічного обладнання


Козак, Л. Ю. Основи розрахунку проектування та експлуатації технологічного обладнання : метод. вказ., програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 16 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство."

Електрообладнання автомобілів


Електрообладнання автомобілів : методичний комплекс / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, Т. В. Пашуля, В. В. Циганчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 156 с.

Методичний комплекс складений відповідно до курсів «Електричне і електронне обладнання автомобілів», «Технічна експлуатація і ремонт машин» і призначений для використання при самостійному опрацюванні матеріалу дисциплін, підготовці і виконанні контрольних, лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : практикум та курсове проектування / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 с.

Приведений практикум містить методику побудови основних тягово-швидкісних характеристик, паливної економічності транспортних засобів, приведена методика визначення розрахунковим шляхом необхідних параметрів функціональних елементів, знаходження значень розрахункових навантажень і розрахунку деталей даних функціональних елементів на міцність та довговічність, графічну та розрахункову частини проекту, мету та обсяг курсового проекту.

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : лабораторний практикум / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 35 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочим навчальним пла-ном напряму підготовки 6.070106 - Автомобільний транспорт, який за-тверджений Вченою радою ІФНТУНГ 02.07.2009 р., протокол № 06/480. Приведений лабораторний практикум містить мету і завдання, основні теоретичні положення та методу виконання лабораторних робіт, правила безпеки в лабораторії АТЗ. Призначений для виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.070106 - Автомобільний транспорт.

Основи конструкції автотранспортних засобів. Робочі процеси і основи розрахунку автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Основи конструкції автотранспортних засобів. Робочі процеси і основи розрахунку автотранспортних засобів : лабораторний практикум / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська, С. І. Криштопа. - 2-ге вид. з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 69 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочим навчальним планом напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт, який затверджений Вченою радою ІФНТУНГ 02.07.2009 p., протокол № 06/480. Приведений лабораторний практикум містить загальні положення організації проведення лабораторних робіт, основні правила безпеки, мету і задачі лабораторних робіт, зміст, порядок виконання робіт і їх захисту, контрольні питання і рекомендовану літературу. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : метод. вказівки / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 145 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочим навчальним планом напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт, який затверджений Вченою радою ІФНТУНГ 02.07.2009 р., протокол № 06/480. Приведені методичні вказівки містять робочу програму з курсу, методику вивчення окремих тем відповідних розділів та завдання для виконання контрольних робіт. Призначені для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів : конспект лекцій. Ч.2 / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 224 с.

Конспект лекцій призначений для вивчення студентами курсу «Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів». У ньому наведено основний та додатковий матеріал, що стосується вивчення елементів трансмісії транспортних засобів та органів керування, наведені основні розрахункові схеми та формули для розрахунку елементів трансмісії та органів керування.

Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Робочі процеси та основи розрахунку автотранспортних засобів : конспект лекцій. Ч.1 / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 202 с.

Конспект лекцій призначений для вивчення студентами курсу «Робочі процеси та основи розрахунку автотранспорт-них засобів». У ньому наведено основний та додатковий матеріал, що стосується вивчення елементів трансмісії транспортних засобів та органів керування, наведені основні розрахункові схеми та формули для розрахунку елементів трансмісії та органів керування.

Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів : конспект лекцій / Б. В. Долішній, Я. В. Грита. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 201 с.

Приведений конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни для студентів з навчанням за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".

Технічна експлуатація автомобілів


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : курсове проектування / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 23 с.

Розроблені у відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів”. Курсове проектування містить вимоги до технологічного розрахунку, технології і організації технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, охорони праці і навколишнього середовища, науково-дослідної роботи і технологічного планування зон і дільниць автотранспортних підприємств. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070106 „ Автомобільний транспорт ”

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved