Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (255) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Словник риторичних термінів


Якібчук, М. В. Словник риторичних термінів : для студентів спеціальності "менеджмент організації та менеджмент підприємницької діяльності" / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 57 с.

Даний словник охоплює загальну термінологію з курсу “Риторика” і дає коротке пояснення найбільш часто вживаних термінів, призначений для вирішення важливих завдань, що стоять перед вищою школою, а саме: широко використовувати стилістичну різноманітність термінів, що сприятиме постійному підвищенню мовної та риторичної культури студентів.

Риторика


Якібчук, М. В. Риторика : метод. вказівки / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Дані методичні вказівки складаються з програми курсу, планів практичних занять, запитань для самоконтролю. Вони містять тематику контрольних робіт, теми рефератів, риторичний словник, перелік рекомендованої літератури, призначені для студентів напряму підготовки 0502 – Менеджмент.

Практикум з англійської мови


Довзій, С. В. Практикум з англійської мови / С. В. Довзій, Т. Р. Струтинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 62 с.

Практикум призначений для студентів 1-го курсу очної та заочної форми навчання, спеціальності ТЗ, факультету НГП. Практикум спрямований на розвиток навичок професійно-спрямованого мовлення. Він включає тексти, граматичні вправи, які сприяють розвитку та вдосконаленню навичок усного та письмового мовлення на базі автентичної науково-технічної літератури за спеціальністю. Також в практикумі є тексти для додаткового читання та технічний словник по спеціальності зварювання.

Практикум для розвитку навичок читання газетних текстів англомовних періодичних видань (рівень Upper Intermediate)


Сахневич, І. А. Практикум для розвитку навичок читання газетних текстів англомовних періодичних видань (рівень Upper Intermediate) / І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 161 с.

Практикум призначається для студентів IІІ-IV курсів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” та “Переклад” і мають на меті ознайомлення студентів з подіями сьогодення за допомогою вдосконалення навичок читання газетних текстів англомовних періодичних видань ‘Monitor World’ і “Kyiv Post”. Методичний посібник може використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Англійська мова


Янишин, О. К. Англійська мова : практикум до модуля "Інформація в періодичних виданнях (Information in the Press)" / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 282 с.

Практикум призначено для студентів документно-інформаційного менеджменту (денної, заочної та дистанційної форм навчання). Розроблено на основі сучасних автентичних текстів з іншомовних періодичних видань. Містить завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Англійська мова


Янишин, О. К. Англійська мова : практикум до модуля "Перетворення інформації (Information Transfer and Individual Work)" / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 123 с.

Практикум призначено для студентів документно-інформаційного менеджменту (денної, заочної та дистанційної форм навчання). Розроблено на основі сучасних автентичних текстів з іншомовних періодичних видань. Містить завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів за проектною методикою.

Навчально-методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад"


Янишин, О. К. Навчально-методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад" / О. К. Янишин, І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 с.

Навчально методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з основної іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Навчально-методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови


Янишин, О. К. Навчально-методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 64 с.

Навчально методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з методики викладання для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Педагогічна практика з іноземної мови


Янишин, О. К. Педагогічна практика з іноземної мови : програма та методичні рекомендації / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 69 с.

Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики іноземної мови призначена для студентів 4-го курсу. У методичних рекомендаціях висвітлюється мета і завдання педагогічної практики, завдання і зміст навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, права та обов'язки студентів-практикантів, зміст і організацію їх діяльності, зміст навчальної діяльності керівників педагогічної практики, групових методистів та вчителів іноземної мови.

Методичні вказівки з розвитку навичок та вмінь комунікативної компетенції з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей усіх форм навчання


Юрійчук, В. М. Методичні вказівки з розвитку навичок та вмінь комунікативної компетенції з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей усіх форм навчання / В. М. Юрійчук, О. Ф. Сузік, Л. Я. Коробейко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 47 с.

Методичні вказівки є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу очної, заочної та екстернатної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на базі мінімально необхідного лексичного рівня.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved