Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (255) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Порівняльна граматика англійської та української мови


Шлапак, І. М. Порівняльна граматика англійської та української мови : навч.-метод. комплекс / І. М. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 28 с.

Навчально методичний комплекс з порівняльної граматики англійської та української мов для студентів III курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з порівняльної граматики для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Практикум з англійської мови "Travelling. Weather and Climate"


Шевченко, О. В. Практикум з англійської мови "Travelling. Weather and Climate". / О. В. Шевченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 69 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяння формуванню і розвитку мовленнєвих навичок, навичок читання і перекладу, а також практичному засвоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Навчальний практикум призначений для студентів економічних спеціальностей І – ІІІ курсів очної, заочної та дистанційної форми навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на базі розмовних тем.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure


Швець, Я. І. Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure. Ч.2 / Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 208 с.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure призначений для студентів I та II курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навичку читання англомовних автентичних текстів, розширити словниковий запас студентів на основі розробленого комплексу вправ до текстів, розвинути навички художнього перекладу англомовних текстів, взятих з британської автентичної художньої літератури.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure


Швець, Я. І. Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure. Ч.1 / Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 161 с.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure призначений для студентів I та II курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навичку читання англомовних автентичних текстів, розширити словниковий запас студентів на основі розробленого комплексу вправ до текстів, розвинути навички художнього перекладу англомовних текстів, взятих з британської автентичної художньої літератури.

Англійська мова


Чикирис, Н. В. Англійська мова : практикум. Ч.2 : Мистецтво та види мистецтв / Н. В. Чикирис, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Практикум сконцентровано навколо розмовних тем “Роль образотворчого мистецтва у суспільстві”, “Основні напрями живопису”, “Леонардо да Вінчі та його Мона Ліза”, “Мікеланджело Буонарроті та його Сікстинська Капела”, “Англійський живопис”, “Мистецькі періоди у творчості Пабло Пікассо”, “Архітектура як вид мистецтва”, “Завдання архітектора”, “Історичний розвиток архітектури”, “Тадж Махал”, “Пізанська вежа”.

Ми вивчаємо англійську мову


Хрустальова, Я. К. Ми вивчаємо англійську мову : практикум / Я. К. Хрустальова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 260 с.

Практикум „Ми вивчаємо англійську мову” розрахований для студентів-початківців 3-іх курсів економічних спеціальностей. Він складається з трьох розділів - основного, фонетичного та граматичного. Для студентів економічних спеціальностей поданий вокабуляр з економічною термінологією.

Англійська мова


Хрустальова, Я. К. Англійська мова : практикум / Я. К. Хрустальова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 176 с.

Даний практикум призначений для студентів І - III курсів нафтових спеціальностей, а також для студентів старших курсів, які продовжують вивчати англійську мову, як дисципліну вільного вибору. Цей практикум спрямований на розвиток читання, перекладу і вдосконалення навичок професійно-спрямованого спілкування.

Навчальний посібник з англійської мови "Вивчаємо аудит"


Хрустальова, Я. К. Навчальний посібник з англійської мови "Вивчаємо аудит". / Я. К. Хрустальова, І. С. Тимофеєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 80 с.

Посібник розраховано для студентів старших курсів економічного факультету за спеціальністю “Облік і аудит”. Він складається з 5 розділів професійно-спрямованих текстів та з граматичного мінімуму. Мета посібника – забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою. Система текстів забезпечує ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової роботи з англомовною економічною літературою.

Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи


Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, І. М. Клюфінська, Л. О. Книш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 252 с.

Для роботи над спеціальною літературою читачам пропонується українсько-французько-англійський (понад 15 тисяч слів) словник геологічних, геофізичних і нафтогазопромислових термінів, у якому французьку та англійську лексику подано за напрямами: загальна і нафтова геологія, польова і нафтогазопромислова геофізика, буріння розвідувальних і нафтогазовидобувних свердловин, розробка родовищ нафти і газу та нафтове обладнання. Цей словник рекомендовано для студентів геологічних, геофізичних та нафтогазопромислових спеціальностей.

Рольова гра на заняттях з англійської мови


Тимофєєва, І. С. Рольова гра на заняттях з англійської мови : навч. посіб. / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 115 с.

Навчальний посібник складається з трьох розділів. Перший розділ містить теоретичне ознайомлення з поняттям рольової гри, рекомендації викладачам щодо підготовки до занять з використанням даного матеріалу та три уроки-моделі, розроблені з урахуванням часових обмежень. Другий розділ складається з 91 ситуації для рольових ігор, які можуть не тільки використовуватися викладачами-ентузіастами, а також і надихати їх на створення власних ситуацій, стосовно теми заняття. Третій розділ містить 102 різноманітних види діяльності, що можуть бути використані на заняттях з англійської мови.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved