Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - P (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (249) - А (207) - Б (95) - В (178) - Г (246) - Д (98) - Е (262) - Ж (1) - З (155) - К (214) - Л (60) - М (456) - Н (228) - О (667) - П (406) - Р (123) - С (310) - Т (407) - У (119) - Ф (126) - Х (19)

Збірник лекцій курсу "Фізичне виховання" для студентів 1-4 курсу

Збірник лекцій курсу "Фізичне виховання" для студентів 1-4 курсу : конспект лекцій / І. І. Насадюк, О. Т. Домашенко, В. М. Слезко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 90 с.

Збірник лекцій розроблений викладачами кафедри фізичного виховання і спорту для користування студентами і викладачами всіх спеціальностей. У лекції включені питання фізіології, теорії і методики фізичного виховання, основи гігієни і здорового способу життя.

Навантаження та відпочинок в спортивному тренуванні

Домашенко, О. Т. Навантаження та відпочинок в спортивному тренуванні : метод. вказівки / О. Т. Домашенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2002. - 15 с.

Методичні вказівки “Навантаження та відпочинок в спортивному тренуванні” розраховані на студентів, які займаються у збірних командах університету.
Методичні вказівки розраховані на викладачів з фізичного виховання та для тренерів з усіх видів спорту.

Основи тренування в стрибках

Домашенко, О. Т. Основи тренування в стрибках : методичні вказівки / О. Т. Домашенко, Я. Д. Гресько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 34 с.

Методичні вказівки відображають основи та характеристику засобів підготовки стрибунів. Спеціальну фізичну підготовку і удосконалення техніки стрибків та швидкісно силову підготовку.

Система багаторічної підготовки баскетболістів

Гунько, О. П. Система багаторічної підготовки баскетболістів : метод. вказівки / О. П. Гунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 30 с.

В даних методичних вказівках описано проблеми відбору баскетболістів. Методвказівки призначено для викладачів-тренерів, які працюють в групах студентів секції «Баскетбол». Призначено для студентів усіх напрямів підготовки.

Методична розробка для збірної команди з баскетболу

Гунько, О. П. Методична розробка для збірної команди з баскетболу / О. П. Гунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 17 с.

Вправи являються єдиним методом засвоєння елементів гри або повторенням до тих пір, поки не виробиться бажаний навик і це буде основним при удосконаленні кидків на точність. Існує багато різних вправ, але кожний тренер може придумати і свої власні. Більшість тренерів використовують ідентичні вправи, але в кожного тренера є і свої власні улюблені які він частіше всього використовує.

Технічна підготовка борців вільного стилю

Гупан, В. С. Технічна підготовка борців вільного стилю : методичні вказівки / В. С. Гупан, І. М. Станкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 29 с.

Дані методичні вказівки відображають технічну підготовку борців вільного стилю, що виявляються у рухальній здатності, необхідній в умовах змагальної боротьби, і призначені для студентів всіх спеціальностей.

Фізична підготовка борця

Гупан, В. С. Фізична підготовка борця : методичні вказівки / В. С. Гупан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 44 с.

Фізичною підготовкою борця прийнято називати виховання його фізичних якостей, що виявляються у рухальній здатності, необхідній в умовах змагальної боротьби. Специфічний зміст фізичної підготовки складає виховання силових та швидкісних здібностей, витривалості та гнучкості.

Біг на середні дистанції

Гресько, Я. Д. Біг на середні дистанції : Методичні рекомендації / Я. Д. Гресько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 40 с.

Методичні рекомендації призначені для практичних занять зі студентами вищих навчальних закладів технічного профілю, всіх спеціальностей призначений для підвищення загальної витривалості студентів. Дані рекомендації призначені для студентів всіх спеціальностей.

Основи фізичного розвитку волейболіста

Вовк, С. Д. Основи фізичного розвитку волейболіста : метод. вказівки / С. Д. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 26 с.

В даних методичних вказівках описані комплекси загально-розвивальних вправ для розвитку фізичних якостей волейболіста. Призначені для викладачів, які працюють зі студентами спеціалізації «Волейбол».

Основи методики суддівства гри волейбол

Вовк, С. Д. Основи методики суддівства гри волейбол : методичні вказівки / С. Д. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для використання викладачами у проведенні занять з фізичного виховання та студентів всіх спеціальностей. Наведені основні методичні вимоги до суддівства гри волейбол. Більш детально описані функції першого, другого та лінійних суддів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved