Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (255) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Англійська мова


Тимофєєва, І. С. Англійська мова : навч. посіб. / І. С. Тимофєєва, Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 94 с.

Навчальний посібник комунікативно і багатоаспектно спрямований. Кожний розділ містить основний текст (або декілька текстів), лексику, граматичні та лексико-граматичні вправи. Також є розділи, які містять вправи на обговорення ситуацій, діалоги та вправи з моделюванням нових діалогів. Додаткові тексти розраховані на самостійне опрацювання студентами.

Іноземна мова


Соломчак, Т. В. Іноземна мова : метод. вказівки / Т. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 50 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни «Іноземна мова» (англійська). Методичні вказівки складаються з двох розділів. Перший розділ включає тексти з серією комунікативних та граматичних вправ, які сприяють розвитку та вдосконаленню навичок усного та письмового мовлення у вивченні англійської мови. До другого розділу входять тексти, що дозволяють перевірити глибину і якість засвоєного матеріалу.

Англійська мова для геофізиків


Соломчак, Н. Ф. Англійська мова для геофізиків : практикум з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, О. В. Шевченко, О. М. Карпенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 103 с.

Практикум призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Геофізика". Практикум складається з 10 розділів, що містять тексти фахового спрямування, термінологічний словник до них та вправи. Завдання та тести для самоконтролю охоплюють весь матеріал практикуму. У додатках подано таблиці символів, що використовуються у геофізичних дослідженнях свердловин та у нафтогазовій петрофізиці.

English for Oil and Gas Engineers


Соломчак, Н. Ф. English for Oil and Gas Engineers : навч. посіб. / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 213 с.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів напряму підготовки -"Нафтогазова справа". 6 частин навчального посібника містять тексти фахового спрямування, вправи до них та тестові завдання. Навчальний посібник має предметний покажчик та докладний термінологічний словник до кожної частини.

A beginner's course in english for oil and gas drilling


Соломчак, Н. Ф. A beginner's course in english for oil and gas drilling : навч. посіб. з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 207 c.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів першого курсу напрямів підготовки "Системна інженерія", "Програмна інженерія" і "Комп'ютерна інженерія".

Англійська мова


Соломчак, Н. Ф. Англійська мова : метод. вказівки / Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 59 с. -

Методичні вказівки є частиною комплексу посібників з англійської мови як другої іноземної, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню професійно спрямованих тем, передбачених навчальною програмою. Методичні вказівки призначені для студентів 2 курсу очної, заочної та дистанційної форм навчання для розвитку і вдосконалення навичок професійно спрямованого спілкування англійською.

Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності


Сахневич, І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності : метод. вказівки / І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 127 с.

Практикум призначений для студентів I-IV курсів технічних спеціальностей і підпорядкований завданням самостійного оволодіння навичками медіакомпетентності в процесі роботи над найпоширенішими серед молоді навчальними медіазасобами: друкованими та Інтернет-газетами і журналами; Інтернет-сайтами; новинами як основою інформаційних повідомлень; художніми та документальними фільмами. Практикум може використовуватися викладачами і учнями ліцеїв та гімназій технічного спрямування.

Мої перші кроки в архітектурі


Сащак, Н. І. Мої перші кроки в архітектурі : посібник з англійської мови / Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 198 с.

Посібник рекомендовано для студентів та викладачів вищих навчальних закладів України, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями „Архітектура” або „Містобудування”. Велику користь він може також принести архітекторам, які вирішили удосконалити рівень професійного володіння англійською мовою. Посібник також стане корисним в ситуаціях професійного та ділового спілкування англійською мовою. Укладачем даного посібника враховані рекомендації Міністерства освіти і науки України та загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти щодо поліпшення рівня професійного спілкування іноземними мовами.

Англійська мова. Словник синонімів


Сахневич, І. А. Англійська мова. Словник синонімів / І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 64 с.

Словник призначається для студентів I курсу спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів працювати із англомовним тлумачним словником, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні розмовних тем підручника Dictum Factum. Preintermediate Practical English Course by L. Chernovaty and V. Karaban, Eds «Appearance, character», «Housing», «Meals», «Schooling». Словник може використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Англійська мова. Вступний фонетико-корективний курс


Сахневич, І. А. Англійська мова. Вступний фонетико-корективний курс / І. А. Сахневич, О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 113 с.

Методичні вказівки та завдання призначаються для студентів I-II курсів спеціальності “Переклад” і підпорядковані корекції фонетичних навичок вживання англійської мови на основі постановки правильної артикуляції голосних і приголосних фонем, дифтонгів та інтонаційних структур. Методичні вказівки та завдання можуть використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved