Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (255) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови


Сахневич, І. А. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови : методичні вказівки та завдання / І. А. Сахневич, О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 113 с.

Методичні вказівки призначаються для студентів I-II курсів спеціальності “Переклад” і підпорядковані корекції фонетичних навичок вживання англійської мови на основі постановки правильної артикуляції голосних і приголосних фонем, дифтонгів та інтонаційних структур. Методичні вказівки можуть використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Business English. Ділова документація, кореспонденція, листування


Сащак, Н. І. Business English. Ділова документація, кореспонденція, листування : навч. посіб. / Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 154 с.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей старших курсів денної та заочної форми навчання, а також для осіб, що вивчають англійську мову самостійно. Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для немовних вищих закладів освіти на основі оригінальної літератури. Кожний розділ розкриває окремий аспект ділової англійської мови.

Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови


Сахневич, І. А. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови : методичні вказівки та завдання / І. А. Сахневич, О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 87 с.

Методичні вказівки призначаються для студентів I-II курсів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” і підпорядковані корекції фонетичних навичок вживання англійської мови на основі постановки правильної артикуляції голосних і приголосних фонем, дифтонгів та інтонаційних структур. Методичні вказівки можуть використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Навчальний посібник з курсу "Англійська мова"


Сащак, Н. І. Навчальний посібник з курсу "Англійська мова" / Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 68 с.

Завдання навчального посібника складаються з основних розділів. Кожен розділ складається з основного тексту (або декількох текстів), лексики, граматичних та лексико-граматичних вправ. Також є розділи, які включають діалоги, ігри та кросворди. Додаткові тексти розраховані на самостійне опанування студентами. Розроблені вправи охоплюють всі основні розділи вивчення мови і разом з творчими вправами сприяють розвитку навичок розуміння тексту та змоги викласти основний зміст.

Англійська мова


Савчин, Н. Б. Англійська мова : контрольні роботи / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

Контрольні роботи розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Іноземна мова (основна)». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», а також для студентів документно-інформаційного менеджменту рівня Intermediate – mid / - high І курсу заочної форми навчання, які мають загальну підготовку з практичної граматики англійської мови.

Англійська мова. Контрольні роботи з ділової англійської мови


Савчин, Н. Б. Англійська мова. Контрольні роботи з ділової англійської мови / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 101 с.

Дані методичні вказівки призначені для студентів документо-інформаційного менеджменту рівня Upper Intermediate заочної форми навчання, які вже мають загальну підготовку з економіки, менеджменту, маркетингу та засвоїли курс нормативної практичної граматики англійської мови.

Практикум з перекладознавства


Савчин, Н. Б. Практикум з перекладознавства : навч.-метод. комплекс / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 13 с.

Навчально-методичний комплекс з практикуму з перекладознавства для студентів спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з курсу «Практикум з перекладознавства» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Тести з практичного курсу основної іноземної мови


Савчин, Н. Б. Тести з практичного курсу основної іноземної мови / Н. Б. Савчин, Г. П. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 с.

Тести з практичного курсу основної іноземної мови для студентів ІІ курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових контрольних робіт та програм з курсу «Практичний курс основної іноземної мови» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення


Савчин, Н. Б. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення / Н. Б. Савчин, Г. П. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 86 с. -

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з курсу «Практичний курс основної іноземної мови» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Друга іноземна мова


Ріба, О. М. Друга іноземна мова : методичні вказівки для самостійної роботи / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні матеріали для самостійної роботи розроблено на основі робочих програм дисципліни “Друга іноземна мова. Практичний курс і переклад”. Навчальний матеріал, який організовано за тематичним циклом “Wirtschaft”, служить підвищенню фахового мовного рівня та кращому розумінню категорій ринкової економіки. Наведено ряд термінів, які часто трапляються у німецькій економічній літературі. Призначено для студентів 3-5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 – філологія спеціальності “Переклад” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020303 – спеціаліст.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved