Ви є тут

Глосарій

(135) - A (4) - B (2) - C (7) - D (3) - E (17) - F (3) - G (9) - H (5) - I (4) - J (1) - L (3) - M (5) - O (6) - P (8) - S (3) - T (9) - W (2) - І (294) - А (240) - Б (125) - В (206) - Г (286) - Д (117) - Е (363) - Ж (1) - З (195) - И (1) - К (263) - Л (81) - М (610) - Н (267) - О (791) - П (504) - Р (150) - С (383) - Т (489)

Біоіндикація та біотестування

Біоіндикація та біотестування : метод. вказівки / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Біоіндикація та біотестування

Біоіндикація та біотестування : конспект лекцій / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с..

Екологія нафтогазового комплексу

Екологія нафтогазового комплексу : лаб. практикум / Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 64 с.

Екологія нафтогазового комплексу

Екологія нафтогазового комплексу : курсове проектування для студ. спец. "101-Екологія" / М. М. Орфанова, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Екологічне картування

Екологічне картування : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 59 с.

Ґрунтознавство

Ґрунтознавство : метод. вказівки до проведення лаб. занять / М. М. Орфанова, Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 58 с.

Логічний аналіз

Логічний аналіз : навч. посіб. для самост. і індивід. робіт / О. Г. Малько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Спеціальні розділи математики. Математичні основи теорії систем

Спеціальні розділи математики. Математичні основи теорії систем : практикум / О. Г. Малько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 266 с.

Математичні основи теорії систем

Математичні основи теорії систем : навч. посіб. / О. Г. Малько, В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 336 с.

Геодезичне приладознавство. Теодоліти

Геодезичне приладознавство. Теодоліти : збірник тестових запитань та завдань / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved