Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (4) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (211) - А (175) - Б (81) - В (151) - Г (212) - Д (92) - Е (224) - Ж (1) - З (132) - К (181) - Л (52) - М (388) - Н (195) - О (579) - П (330) - Р (108) - С (257) - Т (343) - У (92) - Ф (110) - Х (14) - Ц (17)

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : курсове проектування / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичка містить короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології»

Розпізнавання та ідентифікація об'єктів


Сав'юк, Л. О. Розпізнавання та ідентифікація об'єктів : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 159 с.

Конспект містить методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни “Розпізнавання та ідентифікація об’єктів”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначений для підготовки магістрів з галузі знань 12 – “Інформаційні технології” за спеціальністю 126 – “Інформаційні системи та технології”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 69 с.

Конспект містить методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів з галузі знань 12 – “Інформаційні технології” за спеціальністю 126 – “Інформаційні системи та технології”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Комп'ютерні мережі


Заміховська, О. Л. Комп'ютерні мережі : метод. вказ. з курсового проектування для студентів спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Практикум містить методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Комп’ютерні мережі”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі”, чинним навчальним планом підготовки фахівців. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Системна інженерія


Заміховський, Л. М. Системна інженерія : курсове проектування для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології" / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичка містить короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи з дисципліни “Системна інженерія”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Системна інженерія


Заміховський, Л. М. Системна інженерія : конспект лекцій для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології" / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 149 с.

Конспект лекцій містить короткі теоретичні відомості та завдання до лекційних занять з дисципліни “ Системна інженерія ”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Системна інженерія


Заміховський, Л. М. Системна інженерія : лабораторний практикум для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології" / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 95 с.

Лабораторний практикум містить короткі теоретичні відомості та завдання до лабораторних занять з дисципліни “ Системна інженерія ”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : лабораторний практикум для студентів спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості». Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості». Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 79 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 43 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містять завдання до практичних занять, питання для самоконтролю, які дають змогу студентам максимально перевірити знання навчального матеріалу, та перелік рекомендованих джерел; завдання для самостійної роботи студентів – комплекс вправ для практичного опрацювання матеріалу; перелік питань для індивідуальної роботи студентів; перелік питань для контролю та атестації знань студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved