Ви є тут

Глосарій

(135) - A (4) - B (2) - C (7) - D (3) - E (17) - F (3) - G (9) - H (5) - I (4) - J (1) - L (3) - M (5) - O (6) - P (8) - S (3) - T (9) - W (2) - І (294) - А (240) - Б (125) - В (206) - Г (286) - Д (117) - Е (363) - Ж (1) - З (195) - И (1) - К (263) - Л (81) - М (610) - Н (267) - О (791) - П (504) - Р (150) - С (383) - Т (489)

Статистичний аналіз та моделювання в екології

Статистичний аналіз та моделювання в екології : конспект лекцій / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 99 с.

Статистичний аналіз та моделювання в екології

Статистичний аналіз та моделювання в екології : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 34 с.

Урбоекологія

Урбоекологія : лаб. практикум / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 108 с.

Урбоекологія

Німецька мова для початківців = Deutsch fur Anfanger : навч. посіб. / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 76 с.

Урбоекологія

Урбоекологія : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. 101 "Екологія" / Л. Я. Побережна, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 41 с.

Урбоекологія

Урбоекологія : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Л. Я. Побережна, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 41 с.

Підземні сховища газу України

Підземні сховища газу України : лаб. практикум / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 26 с

Розвиток оперативної пам'яті шахістів-спортсменів

Розвиток оперативної пам'яті шахістів-спортсменів : метод. вказівки / А. З. Шанковський, В. М. Улізько, О. В. Вінтоняк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.

Роль олімпійської освіти у підвищенні інтересу студентів до здорового способу життя та спорту

Роль олімпійської освіти у підвищенні інтересу студентів до здорового способу життя та спорту : метод. вказівки / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич, В. М. Улізько, В. Р. Крижанівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.

Переддипломна практика

Переддипломна практика : метод. вказівки для самост. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 16 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved