Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (4) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (193) - А (170) - Б (79) - В (149) - Г (210) - Д (92) - Е (223) - Ж (1) - З (128) - К (165) - Л (52) - М (380) - Н (193) - О (560) - П (316) - Р (106) - С (246) - Т (330) - У (90) - Ф (106) - Х (14) - Ц (13)

Телекомунікаційні та інформаційні мережі


Заміховська, О. Л. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : конспект лекцій / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 99 с.

В межах даного лекційного курсу розглянуто основи побудови комутаційних систем та мереж, що включає принципи побудови систем комутації, цифрову обробку аналогових сигналів, структуру і класифікацію комутаційних вузлів, побудову і функціонування комутаційних блоків, а також об'єднання комутаційних вузлів у мережі, особливості побудови транспортних і комутованих мереж, телефонної мережі загального користування, питання керування і сигналізації в телефонних мережах.

Cучасні технології створення програмних систем


Штаєр, Л. О. Cучасні технології створення програмних систем : лабораторний практикум. Ч. 2 / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни “Сучасні технології створення програмних систем” у другому семестрі вивчення даної дисципліни. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Сучасні технології створення програмних систем”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Міжнародний туризм


Архипова, Л. М. Міжнародний туризм : практикум / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

Міжнародний туризм». Містить методичні вказівки до робіт, які проводяться в комп’ютерному класі з метою засвоєння основного матеріалу предмету та вивчення основних понять, закономірностей, набуття необхідних навичок. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 242 - Туризм.

Метеорологія і кліматологія


Архипова, Л. М. Метеорологія і кліматологія : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Лабораторний практикум містить методичні вказівки до виконання робіт, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету, вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ і набуття практичних навичок у використанні даних.

Метеорологія і кліматологія


Архипова, Л. М. Метеорологія і кліматологія : практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 34 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Практикум містить методичні вказівки до виконання робіт, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету, вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ і набуття практичних навичок у інтерпретації метеорологічних даних.

Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)


Юрас, Ю. І. Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова) : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

Методичні вказівки висвітлюють основні завдання для самостійного вивчення дисципліни “Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)”. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки магістрів спеціальності 242 – “Туризм”. Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Управління проектами в туризмі


Коробейникова, Я. С. Управління проектами в туризмі : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 31 с.

Методичні вказівки призначені для засвоєння теоретичного курсу “Управління проектами в туризмі”. Містить перелік питань, що розглядає дисципліна та анотований зміст її модулів. Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом та робочою програмою дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю “Туризм”.

Основи наукових досліджень


Коробейникова, Я. С. Основи наукових досліджень : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для засвоєння теоретичного курсу "Основи наукових досліджень". Містить перелік питань, що розглядає дисципліна та анотований зміст її модулів. Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом та робочою програмою дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 - "Туризм".

Управління якістю туристичних послуг


Коробейникова, Я. С. Управління якістю туристичних послуг : методичні вказівки для вивчення курсу / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 17 с.

Методичні вказівки призначені для засвоєння теоретичного курсу “Управління якістю туристичних послуг”. Містить перелік питань, що розглядає дисципліна та анотований зміст її модулів. Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом та робочою програмою дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю “Туризм”.

Управління проектами в туризмі


Юрас, Ю. І. Управління проектами в туризмі : практикум / Ю. І. Юрас, Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки висвітлюють основні завдання для проведення практичних занять з дисципліни „Управління проектами в туризмі”. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки магістрів спеціальності 242 - „Туризм”. Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved