Ви є тут

Говоримо та читаємо англійською

Ігнатюк, О. Г. Говоримо та читаємо англійською : практикум / О. Г. Ігнатюк, Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 89 с.

Метою практикуму є формування у студентів іншомовної компетенції, яка включає розвиток мовних, мовленнєвих та соціокультурних навичок студентів. Структура практикуму відображає комунікативну спрямованість матеріалу, наявність автентичних матеріалів, зразки та формули сучасного мовленнєвого етикету, комунікативні ситуації у різних сферах спілкування, діалоги та завдання, що формують вміння аргументовано доводити власну точку зору, розвивати дискусію та ініціювати спілкування.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved