Ви є тут

Культура мовлення і практична стилістика

Личук, М. І. Культура мовлення і практична стилістика : тестові завдання / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 49 с.

За своєю структурою тестові завдання охоплюють програму з дисципліни " Сучасна українська літературна мова : культура мовлення і практична стилістика". Система знань даного методичного посібника спрямована на максимальну активізацію розумової діяльності студентів, всебічне вивчення і засвоєння кожного змістового модуля і дисципліни в цілому, осмислення програмового матеріалу,формування лінгвістичного світогляду студентів. Тестові завдання допоможуть визначити рівень знань і вмінь, набутих студентами в процесі засвоєння тієї чи іншої теми з вищеназваної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved