Ви є тут

Культура наукової мови

Венгринюк, М. І. Культура наукової мови : практикум / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 68 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Культура наукової мови”. Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про науковий стиль української мови та його лексико-граматичні ресурси, допомогти майбутнім фахівцям опанувати основні стратегії роботи з сучасним українським науковим текстом. Призначено для студентів таких напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved