Ви є тут

Машини і обладнання для видобутку нафти і газу

Костриба, І. В. Машини і обладнання для видобутку нафти і газу : лаб. робота / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 12 с.

Розроблена лабораторна робота відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Машини і обладнання для видобутку нафти і газу» і є складовою частиною її лабораторного курсу. Призначена для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа"

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved