Ви є тут

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу

Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : метод. вказівки до самостійної роботи студ. спец. " Обладнання нафтових і газових промислів" / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 33 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу” і розроблені згідно навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.0902 “Інженерна механіка” професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів”. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані для студентів денної і заочної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved