Ви є тут

Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна"

Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна" : для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей / Будуйкевич Н.Ф., Пахомов В.М., Титова М.В., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 с.

Збірник текстів розмовних тем та методичних порад з української мови для викладачів та студентів-іноземців.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved