Ви є тут

Моделювання систем передавання даних

Николайчук, М. Я. Моделювання систем передавання даних : лабораторний практикум / М. Я. Николайчук, Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 89 с.

Лабораторний практикум містить основний матеріал, необхідний для організації, проведення і оформлення лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання систем передавання даних".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved