Ви є тут

Монтаж і ремонт бурового обладнання

Парайко, Ю. І. Монтаж і ремонт бурового обладнання : метод. вказівки / Ю. І. Парайко, І. Б. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Монтаж і ремонт бурового обладнання” і розроблені відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090217- спеціаліст. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved