Ви є тут

Нафтогазова механіка

Псюк, М. О. Нафтогазова механіка : лабораторний практикум. Роботи № 13 - 18. Ч. 2 / М. О. Псюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Частина 2 лабораторного практикуму складена згідно з програмою курсу “Нафтогазова механіка”. 6 лабораторних робіт, що утворюють лабораторний практикум, охоплюють такі важливі напрями і теми нафтогазової механіки, як ознайомлення і вивчення обладнання і техніки для відбирання та зберігання проб нафти, вивчення конструкцій глибинних манометрів і технології та техніки проведення вимірювань з їх використанням і вивчення установок та приладів для дослідження властивостей пластових нафт та проникності гірських порід в умовах їх залягання в пласті.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved