Ви є тут

Програма ознайомчої практики

Роп'як, Л. Я. Програма ознайомчої практики : метод.вказівки / Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціальності: “Технологія нафтогазового машинобудування”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved