Ви є тут

Технічна механіка

Журавльов, Ю. В. Технічна механіка : курсове проектування / Ю. В. Журавльов, Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 84 с.

Методичні вказівки з дисципліни „Технічна механіка” містять структурний аналіз, кінематичний та силовий розрахунки механізму, кінематичний розрахунок приводу, проектний та перевірний розрахунки механічних передач, а також завдання для виконання курсового проекту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved