Ви є тут

Фізика

Лучицький, Р. М. Фізика : навч. посіб. Ч. 1 : Механіка / Р. М. Лучицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 124 с.

У посібнику коротко, у доступній формі подано матеріал, згідно навчальної програми нормативної дисципліни "Фізика" для вищих технічних закладів освіти (затв. Міносвіти України 1998 р.). Основою даного посібника є електронний посібник для дистанційного навчання для студентів всіх спеціальностей. Кожний розділ завершується контрольними запитаннями для самоперевірки, тестом для контролю засвоєння теоретичного матеріалу, прикладами розв'язування задач, задачами для самостійного розв'язування і тестомn контрольною роботою, яку контролюватиме викладач.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved