Ви є тут

Фізика

Павлюк, Л. Р. Фізика : конспект лекцій / Л. Р. Павлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 180 с.

У конспекті лекцій викладено основні питання з електрики, магнетизму та фізики атомів і твердого тіла. Значну увагу приділено висвітленню зв'язку фізики як науки з технічними дисциплінами, що вивчають студенти спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved