Ви є тут

Конструкторсько-технологічна практика

Войтенко, П. І. Конструкторсько-технологічна практика / П. І. Войтенко, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 22 с.

Конструкторсько-технологiчна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців за спецiальностю „Технологiя машинобудування” та проводиться на початку 5-го курсу тривалістю 4 тижні. Конструкторсько-технологiчнiй практицi передували ознайомча практика пiсля 2 курсу, виробнича (технологiчна) практика пiсля 3-го курсу та вивчення дисциплiн, що становлять основу iнженерної пiдготовки за даною спецiальнiстю.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved