Ви є тут

Конструювання засобів вимірювань

Ващишак, С. П. Конструювання засобів вимірювань : конспект лекцій / С. П. Ващишак, В. В. Остапів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 203 с.

Конспект лекцій містить відомості про організацію процесу конструювання засобів вимірювальної техніки, правила виконання схем, методи виготовлення та правила виконання креслень друкованих плат, властивості електронних компонентів, електромагнітну сумісність вузлів засобів вимірювань, які вивчаються студентами при проведенні лекційних занять з дисципліни “Конструювання засобів вимірювань”. Особлива увага звернута на проектування захисних екранів вузлів вимірювальних приладів та розрахунок радіаторів для потужних напівпровідникових елементів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved