Ви є тут

Магістерська робота

Сторож, Б. Д. Магістерська робота : методичні вказівки / Б. Д. Сторож, В. І. Артим, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Розроблено на основі робочого навчального плану спеціальності "Технологія машинобудування" (спеціалізація. "Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво"). Викладено загальні положення підготовки магістрів, вимоги до магістерської програми, зміст і обсяги планів магістерської підготовки, порядок прийому до магістратури й організацію навчання, методичні поради щодо змісту і розроблення розділів магістерської роботи, приклади оформлення реферату, бібліографічного опису посилань, вимоги до оформлення магістерської роботи і підготовки до захисту, порядок і процедуру захисту, перелік рекомендованих джерел.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved