Ви є тут

Технічна та прикладна механіка і основи конструювання

Петрина, Д. Ю. Технічна та прикладна механіка і основи конструювання : метод. вказівки / Д. Ю. Петрина, Р. В. Рачкевич, Д. Ю. Журавльов. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Методичні вказівки з дисциплін «Технічна механіка» та «Прикладна механіка і основи конструювання» містять структурний аналіз, кінематичний та силовий розрахунки механізму, кінематичний розрахунок приводу, проектний та перевірний розрахунки механічних передач, а також завдання для виконання курсового проекту. Розроблені відповідно до чинних навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін підготовки бакалаврів за напрямами 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» та 6.050502 – «Автоматизоване управління технологічними процесами». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved