Ви є тут

Технологічні основи машинобудування

Палійчук, І. І. Технологічні основи машинобудування : курсове проектування / І. І. Палійчук, В. Б. Копей, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

Методичні вказівки з курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічні основи машинобудування". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050304 "Нафтогазова справа".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved