Ви є тут

Технологічні основи машинобудування

Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : лабораторний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Метою цього практикуму є практичне засвоєння студентами цієї дисципліни на лабораторних заняттях, які дозволяють їм вивчити методи механічної обробки, технологічні можливості металорізальних верстатів та інструментів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved