Ви є тут

Технологічні основи машинобудування

Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : розрахунково-графічний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 56 с.

Метою цього практикуму є засвоєння студентами методів вирішення технологічних задач на практичних заняттях, які дозволяють їм вивчити методику та етапи проектування технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved