Ви є тут

Технологічні основи машинобудування

Одосій, З. М. Технологічні основи машинобудування : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 22 с.

З метою полегшення вивчення та кращого засвоєння курсу подається програма, методичні вказівки до вивчення кожного розділу (теми), запитання для самоконтролю, завдання та методика виконання курсового проекту, рекомендована література.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved