Ви є тут

Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин

Одосій, З. М. Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 26 с.

Представлено робочу програму курсу з детальним виділенням кожної теми, літератури, в якій найбільш повно висвітлено матеріал даної теми та методичні вказівки, які націлюють студента на найбільш повноцінне вивчення матеріалу. Включено завдання на контрольні роботи, вимоги та методичні вказівки до їх виконання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved