Ви є тут

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах

Федоришин, С. Д. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах : конспект лекцій / С. Д. Федоришин, С. В. Клібанець. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 76 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах”. У даному конспекті викладено теоретичні відомості по темах дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах” згідно програми курсу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved