Ви є тут

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики

Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : курс. проектування / О. В. Соломчак, І. І. Яремак, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 102 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики». Призначені для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології», які складені відповідно програми курсу. Методичні вказівки містять завдання, порядок виконання, приклади та іншу інформацію для виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved